"Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 104 комбінованого типу " Дніпровської міської ради
Відкритий доступ

 

СТАТУТ

КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ОСВІТИ
«ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

(ЯСЛА-САДОК) № 104 КОМБІНОВАНОГО ТИПУ»

ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(нова редакція)

 

 

 

 

 

                                      ПРИЙНЯТО                                            

                                      Загальними зборами

                                       трудового колективу                                                                                                                        

                                                   

 

 

 

 

м. Дніпро

Ці зміни та доповнення є новою редакцією Статуту Комунального закладу освіти «Дошкільного навчального закладу (ясла-садок) № 104», зареєстрованого виконкомом Дніпровської міської ради. наказ № 476 від 12.11.2009 року, перереєстрованого із змінами 24.12.2014 року, номер запису 12241050008024008, ідентифікаційний код 34228771

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1.1. КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ОСВІТИ «ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД (ЯСЛА-САДОК) №104 КОМБІНОВАНОГО ТИПУ» ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (далі – дошкільний заклад)  зареєстрований виконкомом Дніпровською міською радою, рішення  від 17.01.2002 року № 6 перереєстрований із змінами 24.12.2014 р. номер запису 12241050008024008 знаходиться у комунальній власності територіальної громади міста.

Скорочена назва: КЗО «ДНЗ № 104» ДМР

 

1.2. Місцезнаходження дошкільного закладу: 49007, м. Дніпро,  вул. Данили Нечая 1, телефон 791-23-66.

 

1.3. Власником дошкільного закладу є територіальна громада міста в особі Дніпровської міської ради. Уповноважений орган здійснює фінансування дошкільного закладу, його матеріально-технічне забезпечення, організовує будівництво і ремонт приміщень, його господарське обслуговування, харчування та медичне обслуговування дітей.

 

1.4. Дошкільний заклад у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України “Про освіту”, “Про дошкільну освіту”, «Про охорону дитинства»,  Положенням про дошкільний навчальний заклад України  (далі - Положення), затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 12 березня 2003 року № 305 (із змінами), власним Статутом (із змінами).

 

1.5. Дошкільний заклад є юридичною особою, має реєстраційний рахунок в органах Державного казначейства, ідентифікаційний код ЄДРПОУ, штамп і печатку встановленого зразка, бланки з власними реквізитами.

 

1.6. Головною метою діяльності дошкільного закладу є:

● забезпечення реалізації прав громадян на здобуття дошкільної освіти;

● задоволення потреб громадян у нагляді, догляді та оздоровленні дітей;

● створення умов для їх фізичного, розумового і духовного розвитку.

 

1.7. Діяльність дошкільного закладу направлена на реалізацію основних завдань дошкільної освіти:

● збереження та зміцнення  фізичного та психічного здоров’я дітей;

 

● формування їх особистості, розвиток творчих здібностей та нахилів; 

● забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту;

● виконання вимог Базового компоненту дошкільної освіти, забезпечення соціальної адаптації, комплексне здійснення корекційно-компенсаторної, лікувально–відновлювальної  функції в групах для дітей з віковим інтелектом затримкою психічного розвитку різного ґенезу, порушеннями мовлення;

● здійснення соціально-педагогічного патронату сім’ї.

 

1.8.  Дошкільний  заклад самостійно приймає рішення і здійснює діяльність в межах компетенції, передбаченої чинним законодавством, Положенням та цим Статутом.

 

1.9.  Дошкільний заклад несе відповідальність перед особою, суспільством  і державою за:

● реалізацію головних завдань дошкільної освіти, визначених Законом України “Про дошкільну освіту”;

● забезпечення рівня дошкільної освіти у межах державних вимог до її змісту, рівня та обсягу;

● дотримання фінансової дисципліни та збереження матеріально-технічної бази.

 

1.10.  Взаємовідносини між дошкільним закладом з юридичними і фізичними особами визначаються угодами, що укладені між ними.

 

2. КОМПЛЕКТУВАННЯ ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

 

2.1. Дошкільний заклад розрахований на 220 місць (12 груп).

 

2.2. Дошкільний заклад має 8 груп з денним режимом перебування дітей (2 групи раннього віку та 6 для дітей дошкільного віку, з них 2 корекційні групи для дітей з порушеннями мовлення та 1 з затримкою психічного розвитку) та 3 чергові групи  з перебуванням дітей у ранкові та вечірні години (1 група раннього віку та 2 групи для дітей дошкільного віку). Також можуть бути сформовані групи вихідного дня та з короткотривалим режимом перебування дітей.

 

2.3. Корекційні групи комплектуються дітьми зі збереженим інтелектом та затримкою психічного розвитку, мовленнєвими порушеннями з урахуванням рекомендацій психолого-медикопедагогічної консультації про програму навчання.

По досягненню шкільного віку вихованцям корекційних груп (які навчались за програмою для дітей з затримкою психічного розвитку) з метою визначення чи уточнення програми подальшого навчання рекомендується повторне консультування в психолого-медико-педагогічній консультації.

 

2.4. Групи комплектуються за віковими ознаками, відповідно до нормативів наповнюваності, санітарно-гігієнічних норм і правил утримання дітей з урахуванням побажань батьків, або осіб, які їх замінюють.

 

2.5. Прийом дітей  до дошкільного закладу здійснюється на підставі:

● заяви батьків, або осіб, які їх замінюють;

● медичної довідки про стан здоров’я дитини;

● свідоцтва про народження дитини;

● документів для встановлення батьківської плати  за харчування дитини (для «чорнобильців», багатодітних та малозабезпечених сімей);

● довідки про епідеміологічне оточення;

● рекомендації психолого-медико-педагогічної консультації

 

2.6. Наповнюваність груп дітьми становить:

● для дітей віком від  1 року до  3 років - 15 осіб;

● для дітей віком від   3 років  до  6 років – до 20 осіб;

● для дітей з вадами мови – 10 - 15 осіб;

● в оздоровчий період - 15 осіб.

 

2.7. За дитиною зберігається місце в дошкільному закладі:

● у  разі хвороби , карантину;

● санаторного лікування;

● хвороби або відпустки матері;

● на час відпустки батьків, або осіб, які їх замінюють, а також  у літній період (75 днів).

 

2.8. Відрахування дітей  з дошкільного закладу  може здійснюватися:

● у разі зміни програми або форми навчання вихованцям корекційних груп (на підставі рекомендацій психолого-медико-педагогічної консультації

● за бажанням батьків або осіб, які  їх  замінюють;

● коли дитина не відвідує дошкільний заклад  більше 3-х місяців без поважних причин;

● у разі несплати без поважних причин батьками, або особами, які їх замінюють плати за харчування  дитини  протягом двох  місяців.

 

2.9. Термін письмового повідомлення батьків або осіб, які  їх  замінюють, про відрахування дитини становить 10 календарних днів.

 

2.10. Порядок та умови здійснення соціально-педагогічного патронату – 1 раз на місяць за потребою.

 

3. РЕЖИМ РОБОТИ ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

 

3.1. Режим роботи дошкільного закладу:

● 10,5 – годинне перебування дітей;

● п’ятиденний робочий тиждень.

Щоденний графік роботи дошкільного закладу:

● з 12-ти годинним перебуванням (чергові групи) – з 6.30 до 18.30:    

● з 10,5 годинним перебуванням – з 7.00 до 17.30.

 

4. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ В ДОШКІЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ

 

4.1.Навчальний рік у дошкільному навчальному закладі починається з 1 вересня і закінчується 31 травня наступного року.

З 1 червня до 31 серпня (оздоровчий період) у дошкільному закладі проводиться оздоровлення дітей.

 

4.2. Навчальний заклад здійснює свою діяльність відповідно до річного плану, який складається на навчальний рік та період оздоровлення.

 

4.3. План роботи дошкільного закладу схвалюється педагогічною радою, затверджується керівником дошкільного закладу і погоджується з управлінням освіти департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради. План роботи на оздоровчий період додатково погоджується  з територіальною  держпродспоживслужбою.

 

4.4. У дошкільному закладі визначена українська мова навчання і виховання дітей (наказ управління освіти департаменту гуманітарної політики від 01.11.2016 № 251).

 

4.5. Навчально-виховний процес у дошкільному закладі спрямований на реалізацію завдань Державного стандарту дошкільної освіти України, здійснюється за програмно–методичним комплексом «Корекційна робота з розвитку мовлення дітей п’ятого року життя із   фонетико–фонематичним недорозвитком мовлення», рекомендованими Міністерством освіти і науки України.

 

4.6. Базовий компонент дошкільної освіти є Державним стандартом, що містить норми і положення, які визначають державні вимоги до рівня розвиненості та вихованості дітей дошкільного віку, а також умови за якими вони можуть бути досягнуті.

 

4.7. Дошкільний заклад організовує навчальний процес за напрямом всебічного розвитку особистості дитини, фізкультурно–оздоровчим та корекційним напрямками.

 

4.8. Основними завданнями груп раннього і дошкільного віку комбінованого типу є:

● проведення лікувально–відновлювальної роботи із створення умов для корекції розвитку і навчання дітей з вадами мови;

● забезпечення корекційної спрямованості навчально–виховного процесу, профілактичні виявлення дітей з порушеннями мови, психічного розвитку;

● забезпечення наступності у роботі вихователів, медичного персоналу, логопедів, психолога та батьків, узгодження в діях, виконання загальних вимог.

 

4.9. Дошкільний заклад може надавати додаткові освітні послуги на підставі вимог батьків або осіб, які їх замінюють, та угоди  укладеної між дошкільним закладом та батьками   згідно з чинним законодавством..

 

 

5. ОРГАНІЗАЦІЯ ХАРЧУВАННЯ ДІТЕЙ В ДОШКІЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ

 

5.1. Забезпечення продуктами харчування здійснюється  департаментом гуманітарної політики на тендерній основі, централізовано, за рахунок місцевого бюджету та батьківської оплати  відповідно до санітарно- гігієнічних правил і норм.

 

5.2. У дошкільному  закладі встановлено трьохразове харчування дітей.

 

5.3.Контроль за організацією та якістю харчування, вітамінізацією страв, закладкою продуктів харчування, кулінарною обробкою, виходом страв, смаковими якостями їжі, санітарним станом харчоблоку, правильністю зберігання, дотримання термінів реалізації продуктів покладається на медичних працівників та керівника дошкільного навчального закладу.

 

6. МЕДИЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ДІТЕЙ В ДОШКІЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ

 

6.1. Медичне обслуговування дітей дошкільного закладу здійснюється міською дитячою поліклінікою № 15 та старшою медичною сестрою дошкільного навчального закладу.

 

6.2. Медичний персонал здійснює лікувально–профілактичні заходи, в тому числі проведення обов’язкових медичних оглядів, контроль  за станом здоров’я, фізичним розвитком  дитини, організацією фізичного виховання, загартуванням, дотриманням санітарних-гігієнічних норм та правил, режимом та якістю харчування.

 

6.3. Дошкільний  заклад надає приміщення і забезпечує належні умови для роботи медичного персоналу та проведення лікувально-профілактичних заходів, необхідних для відновлення порушення функції мовлення психічного розвитку, поведінки, емоційної сфери, соматично та астенічно ослаблених.

 

7. УЧАСНИКИ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

 

7.1. Учасниками навчально–виховного процесу в дошкільному закладі є:

● діти дошкільного віку;

● керівник;

● педагогічні працівники;

● вчитель - логопед

● психолог

● дефектолог

● медичні працівники;

● помічники вихователів;

● технічні працівники;

● батьки або особи, які їх замінюють;

● фізичні особи, які надають освітні послуги у сфері дошкільної освіти.

 

7.2. За успіхи у роботі встановлюються форми морального і матеріального заохочення: подяки, нагородження грамотами за сумлінне виконання обов’язків, грошові премії, інші форми заохочення, які не суперечать законодавству України.

 

7.3. Права дитини у сфері дошкільної освіти:

● безпечні та нешкідливі для здоров’я умови утримання, розвитку, виховання та навчання;

● захист від будь-якої інформації, пропаганди та агітації, що завдає шкоди її здоров’ю, моральному та духовному розвитку;

● захист від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять здоров’ю дитини, а також фізичного та психічного насильства, приниження її гідності; ● здоровий спосіб життя.

 

7.4. Права батьків або осіб, які їх замінюють:

● обирати та бути обраними до органів громадського самоврядування дошкільного закладу;

● брати участь у покращенні організації навчально – виховного процесу та зміцненні матеріальної бази  закладу;

● захищати законні інтереси своїх дітей у відповідних державних органах і суді;

● відмовитись від запропонованих додаткових освітніх послуг;

● звертатись до відповідних органів управління освітою з питань розвитку, виховання та навчання своїх дітей.

 

 

 

Батьки або особи, які їх замінюють, зобов’язані:

● своєчасно вносити плату за харчування дитини в дошкільному навчальному закладі у встановленому порядку (до 10 числа місяця);

● своєчасно повідомляти дошкільний заклад про можливу відсутність або хворобу дитини;

● слідкувати за станом здоров’я дитини;

● забезпечити умови для здобуття дітьми старшого дошкільного віку дошкільної освіти за будь – якою формою;

● дотримуватись режиму роботи дошкільного закладу;

● дотримуватись режиму роботи групи, яку відвідує дитина;

●  співпрацювати з вихователями та іншими спеціалістами для усунення різних недоліків

● інші обов’язки, що не суперечать законодавству України.

 

7.5. На посаду педагогічного працівника дошкільного закладу приймається особа, яка має відповідну педагогічну освіту, забезпечує результативність та якість роботи, а також фізичний і психічний стан якої дозволяє виконувати професійні обов’язки.

 

7.6. Трудові відносини регулюються законодавством України про працю, Законами України "Про освіту", "Про дошкільну освіту", іншими нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до них, правилами внутрішнього трудового розпорядку.

 

7.7. Педагогічні працівники  мають право :

● на вільний вибір педагогічно доцільних форм, методів та засобів роботи з дітьми;

● брати участь в роботі органів самоврядування закладу;

●проводити в установленому порядку науково – дослідну, експериментальну, пошукову роботу;

● на підвищення кваліфікації, участь у методичних об’єднаннях, нарадах тощо;

● вносити пропозиції щодо поліпшення роботи дошкільного закладу;

● на соціальне та матеріальне забезпечення відповідно до законодавства;

● об’єднуватися у професійні  спілки  та бути членом інших об’єднань громадян, діяльність яких не заборонена законодавством;

● на захист професійної честі та власної гідності;

● на виявлення педагогічної ініціативи;

● на позачергову атестацію з метою отримання відповідної категорії, педагогічного звання;

● користування подовженою оплачуваною відпусткою;

● отримання пенсії, у тому числі і за вислугу років, у порядку, визначеному законодавством України;

● інші права, що не суперечать законодавству України.

 

7.8. Педагогічні працівники дошкільного закладу  зобов’язані :

● виконувати Статут, правила  внутрішнього трудового розпорядку, умови контракту та трудового договору, посадову інструкцію;

● дотримуватися педагогічної етики, норм загальнолюдської моралі, поважати гідність дитини та її батьків;

● забезпечувати емоційний комфорт, захист дитини від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять її здоров’ю, а також від фізичного та психологічного насильства;

● брати участь у роботі педагогічної ради та інших заходах, пов’язаних з підвищенням професійного рівня, педагогічної майстерності, загальнополітичної культури;

● виконувати накази та розпорядження керівництва;

● забезпечувати належний рівень навчання відповідно до навчальних програм на рівні обов’язкових державних вимог;

● сприяти розвитку інтересів, нахилів і здібностей дітей, а також збереженню їх здоров’я, здійснювати пропаганду здорового способу життя;

● сприяти зростанню іміджу дошкільного закладу;

● постійно підвищувати свій педагогічний рівень, педагогічну майстерність;

● настановленням та особистим прикладом утверджувати повагу до державної символіки, принципів загальнолюдської моралі;

● інші обов’язки, що не суперечать законодавству України.

 

7.9. Педагогічні та інші працівники приймаються на роботу до дошкільного закладу керівником.

 

7.10. Працівники дошкільного закладу  несуть відповідальність за збереження життя, фізичне і психічне здоров’я дитини згідно із законодавством.

 

7.11. Працівники дошкільного закладу у відповідності до статті 26 Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення»  проходять періодичні  медичні огляди два рази на рік.

 

7.12. Педагогічні працівники дошкільного закладу  підлягають атестації, яка  здійснюється, як правило,  один раз на п’ять років відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України, затвердженого Міністерством освіти і науки України.

 

7.13. Педагогічні працівники, які систематично порушують Статут, правила внутрішнього  розпорядку дошкільного навчального закладу, не виконують посадових обов’язків, умови колективного договору (контракту) або за результатами атестації не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи відповідно до чинного законодавства.

 

 

8. УПРАВЛІННЯ ДОШКІЛЬНИМ НАВЧАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ

 

8.1. Управління дошкільним закладом здійснюється департаментом  гуманітарної політики Дніпровської міської ради, який є представником власника.

 

8.2. Безпосереднє керівництво роботою дошкільного закладу здійснює його завідувач, який призначається  і звільняється з посади департаментом гуманітарної політики Дніпровської міської ради.

 

8.3. На посаду керівника  призначається особа,  яка є громадянином України, має відповідну вищу педагогічну освіту, не нижчу від освітнього кваліфікаційного рівня «спеціаліст», стаж педагогічної роботи у сфері дошкільної освіти не менше як три роки, а також організаторські здібності та стан здоров’я якої не перешкоджає виконанню професійних обов’язків.

 

 Керівник дошкільного закладу:

● відповідає за реалізацію завдань дошкільної освіти, визначених Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», та забезпечення рівня дошкільної освіти у межах державних вимог до її змісту і обсягу;

● здійснює керівництво і контроль за діяльністю дошкільного закладу;

● діє від імені закладу, представляє його в державних та інших органах, установах та організаціях, укладає угоди з юридичними та фізичними особами;

● розпоряджається в установленому порядку майном, коштами закладу освіти і відповідає за дотримання фінансової дисципліни та збереження матеріально – технічної бази дошкільного закладу;

● приймає на роботу та звільняє з роботи працівників закладу;

● видає в межах своєї компетенції накази, контролює їх виконання;

● контролює організацію харчування і медичне обслуговування дітей;

● затверджує правила внутрішнього трудового розпорядку, посадові інструкції працівників за погодженням з профспілковим комітетом;

● забезпечує дотримання санітарно-гігієнічних, протипожежних норм і правил техніки безпеки, вимог безпеки життєдіяльності дітей і працівників;

● контролює відповідність застосованих форм, методів і засобів розвитку, виховання і навчання дітей відповідно до їх вікових психофізіологічних особливостей, здібностей і потреб;

● підтримує ініціативу щодо вдосконалення навчально–виховної роботи, заохочує творчі пошуки, дослідницько–експериментальну роботу педагогів;

● організовує різні форми співпраці з батьками або особами, які їх замінюють;

● щороку звітує про свою діяльність на загальних зборах, конференціях колективу закладу та батьків або осіб, які їх заміняють.

 

 

8.4. Постійно  діючий  колегіальний орган у дошкільному закладі -  педагогічна рада. До складу педагогічної ради входять: керівник і його заступники, педагогічні працівники, медичні працівники, інші спеціалісти. Можуть входити голови батьківських комітетів. Запрошеними з правом дорадчого голосу можуть бути представники громадських об’єднань, педагогічні працівники загальноосвітніх навчальних закладів, батьки, або особи, які їх замінюють.

Головою педагогічної ради є завідуючий дошкільного закладу. Секретар обирається з  числа педагогічних працівників.

 

Педагогічна рада дошкільного навчального закладу:

● розглядає  питання  навчально–виховного процесу в дошкільному закладі та приймає відповідні рішення;

● організовує роботу, щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитком їхньої ініціативності, впровадження у практику  досягнень науки і передового досвіду;

● приймає рішення з професійної діяльності педагогічних працівників.

 

Робота педагогічної ради планується в довільній формі, відповідно до потреб дошкільного закладу. Члени педагогічної ради мають право вносити на її розгляд актуальні питання навчально–виховного процесу. Кількість засідань педагогічної ради визначається її доцільністю, але не менше  4- х разів на рік.

 

8.5. Органом громадського  самоврядування  у дошкільному закладі є загальні збори колективу закладу та батьків або  осіб, які їх замінюють, що скликаються не рідше ніж один раз на рік.

 

Кількість учасників загальних зборів від працівників дошкільного закладу – 20%, батьків – 80%. Термін їх повноважень 1 рік. Рішення загальних зборів приймаються простою більшістю голосів від загальної кількості присутніх.

 

Загальні збори дошкільного навчального закладу :

● приймають Статут, зміни і доповнення;

● обирають раду, її членів, голову, встановлюють строк її повноважень;

● заслуховують звіт керівника з питань статутної діяльності закладу, голови Ради, дають їй оцінку шляхом таємного або відкритого голосування;

● розглядають питання виховної, навчальної, методичної та фінансово – господарської діяльності;

● затверджують основні напрями  вдосконалення роботи і розвитку.

 

8.6.У період між загальними зборами діє рада дошкільного закладу.

Кількість засідань ради призначається за потребою.

Засідання ради дошкільного закладу є правомірним, якщо в ньому бере участь не менше двох третин її членів.

Рада дошкільного закладу організовує виконання рішень загальних зборів, розглядає питання поліпшення умов для здобуття дошкільної освіти, зміцнення  матеріально - технічної бази, поповнення і використання бюджету дошкільного закладу, вносить пропозиції щодо матеріального і морального заохочення учасників навчально–виховного процесу,  погоджує зміст і форми роботи з педагогічної освіти батьків та виконує інші функції, що не суперечать чинному законодавству.

 

8.7. Піклувальна рада у складі 7 осіб створюється за рішенням загальних зборів або  ради дошкільного закладу. Члени піклувальної ради обираються на загальних зборах дошкільного закладу і працюють на громадських засадах. Очолює піклувальну раду голова, який обирається шляхом голосування на її засіданні з числа членів піклувальної ради. Кількість засідань визначається їх доцільністю, але, як правило, не менше ніж 4 рази на рік.

 

Основними завданнями піклувальної  ради є:

● співпраця з органами виконавчої влади, підприємствами, установами, організаціями, навчальними закладами, окремими громадянами спрямована на поліпшення умов утримання  дітей у дошкільному закладі;

● сприяння зміцненню матеріально–технічної,  культурно–спортивної, корекційно–відновлювальної бази дошкільного закладу;

● сприяння залученню   додаткових   джерел фінансування дошкільного закладу;

● сприяння організації та проведення заходів, спрямованих на охорону  життя та здоров’я учасників навчально–виховного процесу;

● організація дозвілля та оздоровлення   дітей і працівників;

● стимулювання творчої праці педагогічних працівників;

● сприяння соціально – правовому захисту учасників навчально – виховного процесу;

● всебічне зміцнення зв’язків між родинами дітей та дошкільним закладом.

 

9. МАЙНО ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

 

9.1. Земельна ділянка, будівлі, споруди, комунікації, інвентар, обладнання, спортивні та ігрові майданчики, є комунальною власністю територіальної громади міста і використовуються закладом на правах оперативного управління.

 

9.2.Загальна площа земельної ділянки дошкільного закладу становить 13327 кв.м.

 

9.3. Відчуження засобів виробництва та нерухомого майна,  яке є комунальною власністю територіальної громади міста, здійснюється за рішенням власника, тобто територіальної громади міста в особі Дніпровської міської ради, за ініціативою та погодженням з органом оперативного управління діяльністю дошкільного закладу відповідно до порядку, який встановлений чинним законодавством.

 

9.4. Дошкільний заклад відповідно до чинного законодавства користується землею, іншими природними ресурсами і несе відповідальність за дотримання вимог і норм їх охорони.

 

10. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

 

10.1. Джерелами фінансування  дошкільного закладу  є кошти:

● майно власника;

● місцевого бюджету у розмірі, передбаченому нормативами фінансування;

● батьків або осіб, які їх замінюють;

● добровільні пожертвування та цільові внески фізичних і юридичних осіб;

● платних освітніх послуг, згідно з чинним законодавством;

● інші надходження, не заборонені чинним законодавством.

 

10.2 Дошкільний заклад є неприбутковою установою

- забороняється розподіл отриманих доходів (прибутків) або їх частин серед засновників (учасників), членів такої організації, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших, пов’язаних з ними осіб;

- доходи (прибутки) неприбуткової організації використовуються виключно для фінансування видатків та утримання такої неприбуткової організації, реалізації мети (цілей, завдань)та напрямів діяльності, визначених її установчими документами;

-у разі припинення юридичної особи ( у разі її ліквідації, злиття. Поділу . приєднання або перетворювання ) передбачається передача активів одній або кільком неприбутковим організаціям або зараховані до доходу бюджету.

 

10.3 Дошкільний заклад за погодженням із власником управління діяльністю дошкільного закладу має право:

● придбати, орендувати необхідне йому обладнання та інше майно;

● отримувати допомогу від підприємств, установ, організацій або фізичних осіб.

 

10.4. Статистична звітність про діяльність дошкільного закладу здійснюється  відповідно до законодавства.

 

10.5. Порядок ведення діловодства і бухгалтерського обліку в дошкільному  закладі визначається законодавством, нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України та інших органів  виконавчої влади, яким підпорядковується дошкільний заклад.

За рішенням власника закладу бухгалтерський облік здійснюється через централізовану бухгалтерію департаменту гуманітарної політики, або самостійно.

 

11. КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

 

11.1. Основною формою  контролю  за діяльністю дошкільного закладу є державна атестація, що проводиться один раз на десять років у порядку, встановленому  Міністерством освіти і науки молоді та спорту України.

 

11.2. Державний контроль  за  дотриманням дошкільним закладом державних вимог,  щодо змісту й обсягу дошкільної освіти  здійснюють   Державна інспекція навчальних закладів , власник (територіальна громада міста) , департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради. 

 

11.3. Зміст, форми та  періодичність  контролю, не  пов’язаного з навчально–виховним процесом, встановлюється засновником  дошкільного закладу.

 

 

12. ЛІКВІДАЦІЯ ТА РЕОРГАНІЗАЦІЯ ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

 

12.1. Припинення дошкільного закладу здійснюється шляхом реорганізації (злиття, приєднання, поділ) або ліквідації–за рішенням власника, а у випадках, передбачених чинним законодавством, - за рішенням суду.

 

12.2. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно дошкільного закладу, виявляє його дебіторів і кредиторів та розраховується з ними, складає ліквідаційний баланс і представляє його власнику.

 

12.3. У разі ліквідації  неприбуткової організації її активи повинні бути передані іншій неприбутковій організації відповідного виду або зараховані до доходу бюджету.

 

12.4. У випадку реорганізації  дошкільного закладу його права і обов’язки переходять до правонаступників відповідно до чинного законодавства або визначених навчальних закладів.

 

 

 

 

 

ЗАКОН УКРАЇНИ

 

 

Про звернення громадян

 

(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1996, № 47, ст.256)

 

{Вводиться в дію Постановою ВР № 394/96-ВР від 02.10.96, ВВР, 1996, № 47, ст.257}

 

 {Із змінами, внесеними згідно із Законами

№ 653-XIV від 13.05.99, ВВР, 1999, № 26, ст.219

№ 1294-IV від 20.11.2003, ВВР, 2004, № 13, ст.181

№ 2384-IV від 20.01.2005, ВВР, 2005, № 11, ст.200

№ 1254-VI від 14.04.2009, ВВР, 2009, № 36-37, ст.511

№ 4054-VI від 17.11.2011, ВВР, 2012, № 27, ст.276

№ 4452-VI від 23.02.2012, ВВР, 2012, № 50, ст.564

№ 5477-VI від 06.11.2012, ВВР, 2013, № 50, ст.693

№  245-VII від 16.05.2013, ВВР, 2014, № 12, ст.178

№ 1261-VII від 13.05.2014, ВВР, 2014, № 28, ст.937

№ 1697-VII від 14.10.2014, ВВР, 2015, № 2-3, ст.12

№ 577-VIII від 02.07.2015, ВВР, 2015, № 35, ст.341}

 

 Цей Закон регулює питання практичної реалізації громадянами України наданого їм Конституцією України права вносити в органи державної влади, об'єднання громадян відповідно до їх статуту пропозиції про поліпшення їх діяльності, викривати недоліки в роботі, оскаржувати дії посадових осіб, державних і громадських органів. Закон забезпечує громадянам України можливості для участі в управлінні державними і громадськими справами, для впливу на поліпшення роботи органів державної влади і місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, для відстоювання своїх прав і законних інтересів та відновлення їх у разі порушення.

 

Розділ I

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

Стаття 1. Звернення громадян

 

 Громадяни України мають право звернутися до органів державної влади, місцевого самоврядування, об'єднань громадян, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, засобів масової інформації, посадових осіб відповідно до їх функціональних обов'язків із зауваженнями, скаргами та пропозиціями, що стосуються їх статутної діяльності, заявою або клопотанням щодо реалізації своїх соціально-економічних, політичних та особистих прав і законних інтересів та скаргою про їх порушення.

 

 Військовослужбовці, працівники органів внутрішніх справ і державної безпеки, а також особи рядового і начальницького складу Державної кримінально-виконавчої служби України мають право подавати звернення, які не стосуються їх службової діяльності.

 

{Частина друга статті 1 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1254-VI від 14.04.2009}

 

 Особи, які не є громадянами України і законно знаходяться на її території, мають таке ж право на подання звернення, як і громадяни України, якщо інше не передбачено міжнародними договорами.

 

Стаття 2. Законодавство про звернення громадян

 

 Законодавство України про звернення громадян включає цей Закон та інші акти законодавства, що видаються відповідно до Конституції України та цього Закону.

 

 Звернення вкладників до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб щодо виплати Фондом відшкодування в межах гарантованої суми розглядаються в порядку, встановленому законодавством про систему гарантування вкладів фізичних осіб.

 

{Статтю 2 доповнено частиною другою згідно із Законом № 4452-VI від 23.02.2012}

 

Стаття 3. Основні терміни, що вживаються в цьому Законі

 

 Під зверненнями громадян слід розуміти викладені в письмовій або усній формі пропозиції (зауваження), заяви (клопотання) і скарги.

 

 Пропозиція (зауваження) - звернення громадян, де висловлюються порада, рекомендація щодо діяльності органів державної влади і місцевого самоврядування, депутатів усіх рівнів, посадових осіб, а також висловлюються думки щодо врегулювання суспільних відносин та умов життя громадян, вдосконалення правової основи державного і громадського життя, соціально-культурної та інших сфер діяльності держави і суспільства.

 

 Заява (клопотання) - звернення громадян із проханням про сприяння реалізації закріплених Конституцією та чинним законодавством їх прав та інтересів або повідомлення про порушення чинного законодавства чи недоліки в діяльності підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, народних депутатів України, депутатів місцевих рад, посадових осіб, а також висловлення думки щодо поліпшення їх діяльності. Клопотання - письмове звернення з проханням про визнання за особою відповідного статусу, прав чи свобод тощо.

 

 Скарга - звернення з вимогою про поновлення прав і захист законних інтересів громадян, порушених діями (бездіяльністю), рішеннями державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, об'єднань громадян, посадових осіб.

 

Стаття 4. Рішення, дії (бездіяльність), які можуть бути оскаржені

 

 До рішень, дій (бездіяльності), які можуть бути оскаржені, належать такі у сфері управлінської діяльності, внаслідок яких:

 

 порушено права і законні інтереси чи свободи громадянина (групи громадян);

 

 створено перешкоди для здійснення громадянином його прав і законних інтересів чи свобод;

 

 незаконно покладено на громадянина які-небудь обов'язки або його незаконно притягнуто до відповідальності.

 

Стаття 5. Вимоги до звернення

 

{Стаття 5 в редакції Закону № 577-VIII від 02.07.2015 набирає чинності з 28.10.2015, крім частини третьої, яка набирає чинності з 28.08.2015 - див. пункт 1 розділу II Закону № 577-VIII від 02.07.2015}

 

 Звернення адресуються органам державної влади і органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам, організаціям незалежно від форми власності, об’єднанням громадян або посадовим особам, до повноважень яких належить вирішення порушених у зверненнях питань.

 

 Звернення може бути подано окремою особою (індивідуальне) або групою осіб (колективне).

 

 Особливою формою колективного звернення громадян до Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, органу місцевого самоврядування є електронна петиція, яка подається та розглядається в порядку, передбаченому статтею 23-1 цього Закону.

 

 Звернення може бути усним чи письмовим.

 

 Усне звернення викладається громадянином на особистому прийомі або за допомогою засобів телефонного зв’язку через визначені контактні центри, телефонні "гарячі лінії" та записується (реєструється) посадовою особою.

 

 Письмове звернення надсилається поштою або передається громадянином до відповідного органу, установи особисто чи через уповноважену ним особу, повноваження якої оформлені відповідно до законодавства. Письмове звернення також може бути надіслане з використанням мережі Інтернет, засобів електронного зв’язку (електронне звернення).

 

 У зверненні має бути зазначено прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання громадянина, викладено суть порушеного питання, зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги. Письмове звернення повинно бути підписано заявником (заявниками) із зазначенням дати. В електронному зверненні також має бути зазначено електронну поштову адресу, на яку заявнику може бути надіслано відповідь, або відомості про інші засоби зв’язку з ним. Застосування електронного цифрового підпису при надсиланні електронного звернення не вимагається.

 

 Звернення, оформлене без дотримання зазначених вимог, повертається заявнику з відповідними роз’ясненнями не пізніш як через десять днів від дня його надходження, крім випадків, передбачених частиною першою статті 7 цього Закону.

 

 Звернення про надання безоплатної правової допомоги розглядаються в порядку, встановленому законом, що регулює надання безоплатної правової допомоги.

 

{Стаття 5 із змінами, внесеними згідно із Законом № 5477-VI від 06.11.2012; в редакції Закону № 577-VIII від 02.07.2015}

 

Стаття 6. Мова звернень і рішень та відповідей на них

 

 Громадяни мають право звертатися до органів державної влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, об'єднань громадян, посадових осіб українською чи іншою мовою, прийнятною для сторін.

 

 Рішення щодо звернень громадян та відповіді на них оформляються відповідно до вимог законодавства про мови. Такі рішення та відповіді можуть бути викладені в перекладі мовою спілкування заявника.

 

Стаття 7. Заборона відмови в прийнятті та розгляді звернення

 

 Звернення, оформлені належним чином і подані у встановленому порядку, підлягають обов'язковому прийняттю та розгляду.

 

 Забороняється відмова в прийнятті та розгляді звернення з посиланням на політичні погляди, партійну належність, стать, вік, віросповідання, національність громадянина, незнання мови звернення.

 

 Якщо питання, порушені в одержаному органом державної влади, місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності, об'єднаннями громадян або посадовими особами зверненні, не входять до їх повноважень, воно в термін не більше п'яти днів пересилається ними за належністю відповідному органу чи посадовій особі, про що повідомляється громадянину, який подав звернення. У разі якщо звернення не містить даних, необхідних для прийняття обгрунтованого рішення органом чи посадовою особою, воно в той же термін повертається громадянину з відповідними роз'ясненнями.

 

 Забороняється направляти скарги громадян для розгляду тим органам або посадовим особам, дії чи рішення яких оскаржуються.

 

Стаття 8. Звернення, які не підлягають розгляду та вирішенню

 

 Письмове звернення без зазначення місця проживання, не підписане автором (авторами), а також таке, з якого неможливо встановити авторство, визнається анонімним і розгляду не підлягає.

 

 Не розглядаються повторні звернення одним і тим же органом від одного і того ж громадянина з одного і того ж питання, якщо перше вирішено по суті, а також ті звернення, терміни розгляду яких передбачено статтею 17 цього Закону, та звернення осіб, визнаних судом недієздатними.

 

 Рішення про припинення розгляду такого звернення приймає керівник органу, про що повідомляється особі, яка подала звернення.

 

Стаття 9. Заборона переслідування громадян за подання звернення і неприпустимість примушування їх до його подання

 

 Забороняється переслідування громадян і членів їх сімей за подання звернення до органів державної влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, об'єднань громадян, посадових осіб за критику у зверненні їх діяльності та рішень.

 

 Ніхто не може бути примушений до подання власного чи підписання колективного звернення або участі в акціях на підтримку звернень інших осіб чи організацій.

 

Стаття 10. Заборона розголошення відомостей, що містяться у зверненнях

 

 Не допускається розголошення одержаних із звернень відомостей про особисте життя громадян без їх згоди чи відомостей, що становлять державну або іншу таємницю, яка охороняється законом, та іншої інформації, якщо це ущемлює права і законні інтереси громадян. Не допускається з'ясування даних про особу громадянина, які не стосуються звернення. На прохання громадянина, висловлене в усній формі або зазначене в тексті звернення, не підлягає розголошенню його прізвище, місце проживання та роботи.

 

 Ця заборона не поширюється на випадки повідомлення інформації, що міститься у зверненні, особам, які мають відношення до вирішення справи.

 

Стаття 11. Звернення до об'єднань громадян

 

 Одержані об'єднаннями громадян звернення із зауваженнями і пропозиціями щодо їх діяльності розглядаються цими об'єднаннями та їх органами відповідно до статутів об'єднань, а заяви і скарги на ущемлення чи порушення ними прав громадян - згідно з цим Законом.

 

Стаття 12. Сфера застосування цього Закону

 

 Дія цього Закону не поширюється на порядок розгляду заяв і скарг громадян, встановлений кримінальним процесуальним, цивільно-процесуальним, трудовим законодавством, законодавством про захист економічної конкуренції, законами України "Про судоустрій і статус суддів" та "Про доступ до судових рішень", Кодексом адміністративного судочинства України, Законом України "Про засади запобігання і протидії корупції".

 

{Стаття 12 із змінами, внесеними згідно із Законами № 653-XIV від 13.05.99, № 1294-IV від 20.11.2003, № 4054-VI від 17.11.2011, № 245-VII від 16.05.2013, № 1261-VII від 13.05.2014}

 

Стаття 13. Діловодство щодо звернень громадян

 

 Діловодство щодо звернень громадян ведеться в порядку, який встановлюється Кабінетом Міністрів України.

 

Розділ II

ПОРЯДОК РОЗГЛЯДУ ЗВЕРНЕНЬ ГРОМАДЯН

 

Стаття 14. Розгляд пропозицій (зауважень) громадян

 

 Органи державної влади і місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації незалежно від форм власності, об'єднання громадян, посадові особи зобов'язані розглянути пропозиції (зауваження) та повідомити громадянина про результати розгляду.

 

 Пропозиції (зауваження) Героїв Радянського Союзу, Героїв Соціалістичної Праці, інвалідів Великої Вітчизняної війни розглядаються першими керівниками державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій особисто.

 

Стаття 15. Розгляд заяв (клопотань)

 

 Органи державної влади, місцевого самоврядування та їх посадові особи, керівники та посадові особи підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, об'єднань громадян, до повноважень яких належить розгляд заяв (клопотань), зобов'язані об'єктивно і вчасно розглядати їх, перевіряти викладені в них факти, приймати рішення відповідно до чинного законодавства і забезпечувати їх виконання, повідомляти громадян про наслідки розгляду заяв (клопотань).

 

 Заяви (клопотання) Героїв Радянського Союзу, Героїв Соціалістичної Праці, інвалідів Великої Вітчизняної війни розглядаються першими керівниками державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій особисто.

 

 Відповідь за результатами розгляду заяв (клопотань) в обов'язковому порядку дається тим органом, який отримав ці заяви і до компетенції якого входить вирішення порушених у заявах (клопотаннях) питань, за підписом керівника або особи, яка виконує його обов'язки.

 

 Рішення про відмову в задоволенні вимог, викладених у заяві (клопотанні), доводиться до відома громадянина в письмовій формі з посиланням на Закон і викладенням мотивів відмови, а також із роз'ясненням порядку оскарження прийнятого рішення.

 

Стаття 16. Розгляд скарг громадян

 

 Скарга на дії чи рішення органу державної влади, органу місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації, об'єднання громадян, засобів масової інформації, посадової особи подається у порядку підлеглості вищому органу або посадовій особі, що не позбавляє громадянина права звернутися до суду відповідно до чинного законодавства, а в разі відсутності такого органу або незгоди громадянина з прийнятим за скаргою рішенням - безпосередньо до суду.

 

 Скарги Героїв Радянського Союзу, Героїв Соціалістичної Праці, інвалідів Великої Вітчизняної війни розглядаються першими керівниками державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій особисто.

 

 Скарги на рішення загальних зборів членів колективних сільськогосподарських підприємств, акціонерних товариств, юридичних осіб, створених на основі колективної власності, а також на рішення вищих державних органів вирішуються в судовому порядку.

 

 Громадянин може подати скаргу особисто або через уповноважену на це іншу особу. Скарга в інтересах неповнолітніх і недієздатних осіб подається їх законними представниками.

 

 Скарга в інтересах громадянина за його уповноваженням, оформленим у встановленому законом порядку, може бути подана іншою особою, трудовим колективом або організацією, яка здійснює правозахисну діяльність.

 

 До скарги додаються наявні у громадянина рішення або копії рішень, які приймалися за його зверненням раніше, а також інші документи, необхідні для розгляду скарги, які після її розгляду повертаються громадянину.

 

Стаття 17. Термін подання скарги

 

 Скарга на рішення, що оскаржувалось, може бути подана до органу або посадовій особі вищого рівня протягом одного року з моменту його прийняття, але не пізніше одного місяця з часу ознайомлення громадянина з прийнятим рішенням. Скарги, подані з порушенням зазначеного терміну, не розглядаються.

 

 Пропущений з поважної причини термін може бути поновлений органом чи посадовою особою, що розглядає скаргу.

 

 Рішення вищого державного органу, який розглядав скаргу, в разі незгоди з ним громадянина може бути оскаржено до суду в термін, передбачений законодавством України.

 

Стаття 18. Права громадянина при розгляді заяви чи скарги

 

 Громадянин, який звернувся із заявою чи скаргою до органів державної влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, об'єднань громадян, засобів масової інформації, посадових осіб, має право:

 

 особисто викласти аргументи особі, що перевіряла заяву чи скаргу, та брати участь у перевірці поданої скарги чи заяви;

 

 знайомитися з матеріалами перевірки;

 

 подавати додаткові матеріали або наполягати на їх запиті органом, який розглядає заяву чи скаргу;

 

 бути присутнім при розгляді заяви чи скарги;

 

 користуватися послугами адвоката або представника трудового колективу, організації, яка здійснює правозахисну функцію, оформивши це уповноваження у встановленому законом порядку;

 

 одержати письмову відповідь про результати розгляду заяви чи скарги;

 

 висловлювати усно або письмово вимогу щодо дотримання таємниці розгляду заяви чи скарги;

 

 вимагати відшкодування збитків, якщо вони стали результатом порушень встановленого порядку розгляду звернень.

 

Стаття 19. Обов'язки органів державної влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, об'єднань громадян, засобів масової інформації, їх керівників та інших посадових осіб щодо розгляду заяв чи скарг

 

 Органи державної влади і місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації незалежно від форм власності, об'єднання громадян, засоби масової інформації, їх керівники та інші посадові особи в межах своїх повноважень зобов'язані:

 

 об'єктивно, всебічно і вчасно перевіряти заяви чи скарги;

 

 у разі прийняття рішення про обмеження доступу громадянина до відповідної інформації при розгляді заяви чи скарги скласти про це мотивовану постанову;

 

{Частину першу статті 19 доповнено абзацом згідно із Законом № 2384-IV від 20.01.2005}

 

 на прохання громадянина запрошувати його на засідання відповідного органу, що розглядає його заяву чи скаргу;

 

 скасовувати або змінювати оскаржувані рішення у випадках, передбачених законодавством України, якщо вони не відповідають закону або іншим нормативним актам, невідкладно вживати заходів до припинення неправомірних дій, виявляти, усувати причини та умови, які сприяли порушенням;

 

 забезпечувати поновлення порушених прав, реальне виконання прийнятих у зв'язку з заявою чи скаргою рішень;

 

 письмово повідомляти громадянина про результати перевірки заяви чи скарги і суть прийнятого рішення;

 

 вживати заходів щодо відшкодування у встановленому законом порядку матеріальних збитків, якщо їх було завдано громадянину в результаті ущемлення його прав чи законних інтересів, вирішувати питання про відповідальність осіб, з вини яких було допущено порушення, а також на прохання громадянина не пізніш як у місячний термін довести прийняте рішення до відома органу місцевого самоврядування, трудового колективу чи об'єднання громадян за місцем проживання громадянина;

 

 у разі визнання заяви чи скарги необгрунтованою роз'яснити порядок оскарження прийнятого за нею рішення;

 

 не допускати безпідставної передачі розгляду заяв чи скарг іншим органам;

 

 особисто організовувати та перевіряти стан розгляду заяв чи скарг громадян, вживати заходів до усунення причин, що їх породжують, систематично аналізувати та інформувати населення про хід цієї роботи.

 

 У разі необхідності та за наявності можливостей розгляд звернень громадян покладається на посадову особу чи підрозділ службового апарату, спеціально уповноважені здійснювати цю роботу, в межах бюджетних асигнувань. Це положення не скасовує вимоги абзацу дев'ятого частини першої цієї статті.

 

Стаття 20. Термін розгляду звернень громадян

 

 Звернення розглядаються і вирішуються у термін не більше одного місяця від дня їх надходження, а ті, які не потребують додаткового вивчення, - невідкладно, але не пізніше п'ятнадцяти днів від дня їх отримання. Якщо в місячний термін вирішити порушені у зверненні питання неможливо, керівник відповідного органу, підприємства, установи, організації або його заступник встановлюють необхідний термін для його розгляду, про що повідомляється особі, яка подала звернення. При цьому загальний термін вирішення питань, порушених у зверненні, не може перевищувати сорока п'яти днів.

 

 На обгрунтовану письмову вимогу громадянина термін розгляду може бути скорочено від встановленого цією статтею терміну.

 

 Звернення громадян, які мають встановлені законодавством пільги, розглядаються у першочерговому порядку.

 

Стаття 21. Безоплатність розгляду звернення

 

 Органи державної влади, місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації незалежно від форм власності, об'єднання громадян, посадові особи розглядають звернення громадян, не стягуючи плати.

 

Стаття 22. Особистий прийом громадян

 

 Керівники та інші посадові особи органів державної влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, об'єднань громадян зобов'язані проводити особистий прийом громадян.

 

 Прийом проводиться регулярно у встановлені дні та години, у зручний для громадян час, за місцем їх роботи і проживання. Графіки прийому доводяться до відома громадян.

 

 Порядок прийому громадян в органах державної влади, місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, об'єднаннях громадян визначається їх керівниками.

 

 Усі звернення громадян на особистому прийомі реєструються. Якщо вирішити порушені в усному зверненні питання безпосередньо на особистому прийомі неможливо, воно розглядається у тому ж порядку, що й письмове звернення. Про результати розгляду громадянину повідомляється письмово або усно, за бажанням громадянина.

 

Стаття 23. Організація прийому громадян вищими посадовими особами

 

 Вищі посадові особи держави - Президент України, Голова Верховної Ради України, Прем'єр-міністр України - здійснюють прийом у встановленому ними порядку.

 

Стаття 23-1. Електронна петиція, порядок її подання та розгляду

 

 Громадяни можуть звернутися до Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, органу місцевого самоврядування з електронними петиціями через офіційний веб-сайт органу, якому вона адресована, або веб-сайт громадського об’єднання, яке здійснює збір підписів на підтримку електронної петиції.

 

 В електронній петиції має бути викладено суть звернення, зазначено прізвище, ім’я, по батькові автора (ініціатора) електронної петиції, адресу електронної пошти. На веб-сайті відповідного органу або громадського об’єднання, що здійснює збір підписів, обов’язково зазначаються дата початку збору підписів та інформація щодо загальної кількості та переліку осіб, які підписали електронну петицію.

 

 Електронна петиція не може містити заклики до повалення конституційного ладу, порушення територіальної цілісності України, пропаганду війни, насильства, жорстокості, розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі, заклики до вчинення терористичних актів, посягання на права і свободи людини.

 

 Відповідальність за зміст електронної петиції несе автор (ініціатор) електронної петиції.

 

 Для створення електронної петиції до Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, органу місцевого самоврядування її автор (ініціатор) заповнює спеціальну форму на офіційному веб-сайті органу, якому вона адресована, або веб-сайті громадського об’єднання, яке здійснює збір підписів на підтримку електронних петицій, та розміщує текст електронної петиції.

 

 Електронна петиція оприлюднюється на офіційному веб-сайті відповідно Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, органу місцевого самоврядування або на веб-сайті громадського об’єднання, яке здійснює збір підписів на підтримку електронних петицій, протягом двох робочих днів з дня надсилання її автором (ініціатором).

 

 У разі невідповідності електронної петиції встановленим вимогам оприлюднення такої петиції не здійснюється, про що повідомляється автору (ініціатору) не пізніше строку, встановленого для оприлюднення.

 

 Дата оприлюднення електронної петиції на офіційному веб-сайті відповідно Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, відповідного органу місцевого самоврядування або на веб-сайті громадського об’єднання є датою початку збору підписів на її підтримку.

 

 Відповідні органи державної влади, органи місцевого самоврядування та громадські об’єднання під час збору підписів на підтримку електронної петиції зобов’язані забезпечити:

 

 безоплатність доступу та користування інформаційно-телекомунікаційною системою, за допомогою якої здійснюється збір підписів;

 

 електронну реєстрацію громадян для підписання петиції;

 

 недопущення автоматичного введення інформації, у тому числі підписання електронної петиції, без участі громадянина;

 

 фіксацію дати і часу оприлюднення електронної петиції та підписання її громадянином.

 

 Електронна петиція, яка в установлений строк не набрала необхідної кількості голосів на її підтримку, після завершення строку збору підписів на її підтримку розглядається як звернення громадян відповідно до цього Закону.

 

 Електронна петиція, адресована відповідно Президенту України, Верховній Раді України, Кабінету Міністрів України, розглядається у порядку, встановленому цією статтею, за умови збору на її підтримку не менш як 25000 підписів громадян протягом не більше трьох місяців з дня оприлюднення петиції.

 

 Вимоги до кількості підписів громадян на підтримку електронної петиції до органу місцевого самоврядування та строку збору підписів визначаються статутом територіальної громади.

 

 Електронна петиція, збір підписів на підтримку якої здійснювався через веб-сайт громадського об’єднання і яка протягом установленого строку набрала необхідну кількість підписів на її підтримку, не пізніше наступного дня після набрання необхідної кількості підписів надсилається громадським об’єднанням органу, якому адресована петиція, із зазначенням інформації про дату початку збору підписів, дату направлення електронної петиції, загальну кількість та перелік осіб, які підписали електронну петицію (чи посилання на джерело такої інформації в мережі Інтернет), строк збору підписів, назву та адресу електронної пошти громадського об’єднання.

 

 Інформація про початок розгляду електронної петиції, яка в установлений строк набрала необхідну кількість голосів на її підтримку, оприлюднюється на офіційному веб-сайті відповідно Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, відповідного органу місцевого самоврядування не пізніш як через три робочі дні після набрання необхідної кількості підписів на підтримку петиції, а в разі отримання електронної петиції від громадського об’єднання - не пізніш як через два робочі дні після отримання такої петиції.

 

 Розгляд електронної петиції здійснюється невідкладно, але не пізніше десяти робочих днів з дня оприлюднення інформації про початок її розгляду.

 

 Якщо електронна петиція містить клопотання про її розгляд на парламентських слуханнях у Верховній Раді України або громадських слуханнях відповідної територіальної громади, автор (ініціатор) петиції має право представити електронну петицію на таких слуханнях. У такому разі строк розгляду електронної петиції продовжується на строк, необхідний для проведення відповідних слухань.

 

Порядок розгляду електронної петиції, адресованої Президенту України, Верховній Раді України, Кабінету Міністрів України, органу місцевого самоврядування, визначається відповідно Президентом України, Верховною Радою України, Кабінетом Міністрів України, місцевою радою.

 

 Про підтримку або непідтримку електронної петиції публічно оголошується на офіційному веб-сайті Президентом України - щодо електронної петиції, адресованої Президенту України, Головою Верховної Ради України - щодо електронної петиції, адресованої Верховній Раді України, Прем’єр-міністром України - щодо електронної петиції, адресованої Кабінету Міністрів України, головою відповідної місцевої ради - щодо електронної петиції, адресованої органу місцевого самоврядування.

 

 У відповіді на електронну петицію повідомляється про результати розгляду порушених у ній питань із відповідним обґрунтуванням.

 

 Відповідь на електронну петицію не пізніше наступного робочого дня після закінчення її розгляду оприлюднюється на офіційному веб-сайті органу, якому вона була адресована, а також надсилається у письмовому вигляді автору (ініціатору) електронної петиції та відповідному громадському об’єднанню, яке здійснювало збір підписів на підтримку відповідної електронної петиції.

 

 У разі визнання за доцільне викладені в електронній петиції пропозиції можуть реалізовуватися органом, якому вона адресована, шляхом прийняття з питань, віднесених до його компетенції, відповідного рішення. Президентом України, Кабінетом Міністрів України, народними депутатами України за результатами розгляду електронної петиції можуть розроблятися та вноситися в установленому порядку на розгляд Верховної Ради України законопроекти, спрямовані на вирішення порушених у петиції питань.

 

 Інформація про кількість підписів, одержаних на підтримку електронної петиції, та строки їх збору зберігається не менше трьох років з дня оприлюднення петиції.

 

{Розділ II доповнено статтею 23-1 згідно із Законом № 577-VIII від 02.07.2015}

 

Розділ III

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ЗВЕРНЕННЯ ГРОМАДЯН

 

Стаття 24. Відповідальність посадових осіб за порушення законодавства про звернення громадян

 

 Особи, винні у порушенні цього Закону, несуть цивільну, адміністративну або кримінальну відповідальність, передбачену законодавством України.

 

Стаття 25. Відшкодування збитків громадянину у зв'язку з порушенням вимог цього Закону при розгляді його скарги

 

 У разі задоволення скарги орган або посадова особа, які прийняли неправомірне рішення щодо звернення громадянина, відшкодовують йому завдані матеріальні збитки, пов'язані з поданням і розглядом скарги, обгрунтовані витрати, понесені у зв'язку з виїздом для розгляду скарги на вимогу відповідного органу, і втрачений за цей час заробіток. Спори про стягнення витрат розглядаються в судовому порядку.

 

 Громадянину на його вимогу і в порядку, встановленому чинним законодавством, можуть бути відшкодовані моральні збитки, завдані неправомірними діями або рішеннями органу чи посадової особи при розгляді скарги. Розмір відшкодування моральних (немайнових) збитків у грошовому виразі визначається судом.

 

Стаття 26. Відповідальність громадян за подання звернень протиправного характеру

 

 Подання громадянином звернення, яке містить наклеп і образи, дискредитацію органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об'єднань громадян та їхніх посадових осіб, керівників та інших посадових осіб підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності, заклики до розпалювання національної, расової, релігійної ворожнечі та інших дій, тягне за собою відповідальність, передбачену чинним законодавством.

 

Стаття 27. Відшкодування витрат по перевірці звернень, які містять завідомо неправдиві відомості

 

 Витрати, зроблені органом державної влади, місцевого самоврядування, підприємством, установою, організацією незалежно від форм власності, об'єднанням громадян, засобами масової інформації у зв'язку з перевіркою звернень, які містять завідомо неправдиві відомості, можуть бути стягнуті з громадянина за рішенням суду.

 

Стаття 28. Контроль за дотриманням законодавства про звернення громадян

 

 Контроль за дотриманням законодавства про звернення громадян відповідно до своїх повноважень здійснюють Верховна Рада України, народні депутати України, Президент України, Кабінет Міністрів України, Уповноважений з прав людини Верховної Ради України, Верховна Рада Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські, районні, районні в містах Києві та Севастополі державні адміністрації, сільські, селищні, міські ради та їх виконавчі комітети, депутати місцевих рад, а також міністерства, інші центральні органи виконавчої влади щодо підпорядкованих їм підприємств, установ та організацій.

 

{Статтю 29 виключено на підставі Закону № 1697-VII від 14.10.2014}

 

Президент України      

Л.КУЧМА

 

м. Київ,

2 жовтня 1996 року

№ 393/96-ВРІнІНФОРМАЦІЯ
за підсумками проведення інвентарізації виконаних робіьт з реконструкції, поточних та капітальних ремонтів КЗО ДНЗ № 104
Шевченківського  району за період 01.01.15 - 01.06.16
 
№ з/п Назва НЗ Вид робіт (реконструкція, поточний/капітальний ремонт) Об'єм виконаних робіт, м, м2, м3 виконавець (організація, установа, ФОП тощо) Вартість робіт, тис. грн. Якість фактично виконаних робіт (згідно з актом КБ-2)*
бюджет позабюджет
2015 рік
1 КЗО ДНЗ № 104 Поточний ремонт системи опалення 106 м трубопроводів ТОВ Компанія Мегаполіс Д 59,96222
всього: 59,96222
Депутатські кошти
КЗО ДНЗ № 104 Поточний ремонт приміщень вікна 2,11 м2 ПП "Берг 2004" 23,5927
Поточний ремонт по заміні віконних блоків на металопластикові 17,88 м2 23,97
всього: 47,5627
Разом: 59,96222 47,5627
 
іформація                                                                                                                                        за підсумками проведення перевірки використання бюджетних та позабюджетних (благодійних) внесків                                                                              за період 01.01.2015р. - 01.06.2016р.
№ з/п Назва предмета закупівлі товарів, робіт, послуг Одиниць виміру придбаних Сума коштів
бюджетні позабюджетні
1 послуги зв'язку   0,915  
2 вивезення та захоронення твердих побутових відходів   3,323 0,066
3 послуги по ТО та повірці лічильників теплової енергії   3,200  
4 технічне обслуговування системи   8,300  
5 послуги з дезінсекції   4,542  
РАЗОМ:   20,28 0,066
1 МФУ 1 шт.   4,30
2 Водонагрівач 1 шт.   1,46
3 Дошка магнітно - мєлова 1 шт.   0,50
4 Каструля емаль. 2 шт.   0,25
5 Лампа бактарецидна 1 шт.   0,37
6 Полиця д/взуття 1 шт.   0.40
7 Праска 1 шт.   1,00
8 Вікна м/пластикові 4 шт.   12,45
9 Двері м/пластикові 1 шт.   3,16
10 Завіса 11 шт.   1,14
11 Доріжка килимова 8 шт.   1,40
12 Покриття килмимове 2 шт.   1,12
13 Килим 1 шт.   1,00
14 Портьєра 6 шт.   0,20
15 Штора занавес 2 шт.   0,50
16 Ваги товарні 2 шт.   3,28
17 Вішалка для рушников 18 секцій 1 шт.   1,32
18 Вішалка для рушников 3 секцій 1 шт.   0,30
19 Вішалка для рушников 4 секцій 3 шт.   1,19
20 Вішалка для рушников 6 секцій 3 шт.   1,49
21 Вішалка для рушников 5 секцій 2 шт.   0,66
22 Дитячий куточок "Кухня" 2 шт.   1,20
23 Дитячий куточок "Магазин" 1 шт.   0,50
24 Дитячий куточок "Лікарня" 2 шт.   1,00
25 Дитячий куточок Перукарня" 1 шт.   0,70
26 Каструля н/сталь 20 шт.   0,28
27 Крісло дитяче 10 шт.   1,50
28 Кухня "Анна" 1 шт.   1,95
29 Ноутбук б/у 1 шт.   1,00
30 Опромінювач бактер. 1 шт.   0,81
31 Полиця д/взуття 2 шт.   0,10
32 Полиця д/квітів 1 шт.   1,50
33 Рецеркулятор бактер. 1 шт.   1,40
34 Стіл для засідань 2 шт.   1,12
35 Стіл для піску 1 шт.   0,30
36 Стіл дитячий 5 шт.   1,75
37 Стіл журнальний 5 шт.   0,80
38 Стіл письмовий 3 шт.   0,67
39 Стілець ІЗО 4 шт.   1,06
40 Стілець дитяий 21 шт.   2,58
41 Тачка садова 1 шт.   1,10
42 Матрац 1 шт.   0,10
43 Мішок для хліба 4 шт.   0,30
44 Мішок клейончатий 18 шт.   0,09
45 Наволочка 60 шт.   1,56
46 Накидка 2 шт.   0,02
47 Ковдра н/в 17 шт.   0,26
48 Підодеяльник 30 шт.   0,24
49 Подушка  73 шт.   2,12
50 Покривало 31 шт.   0,62
51 Рушник махровий 20 шт.   0,34
52 Полотно  2 шт.   0,02
53 Простирадло 60 шт.   1,38
54 Фартук 12 шт.   0,18
55 Халат білий 18 шт.   1,15
56 Халат синтетичний 20 шт.   0,50
РАЗОМ:    

67,68

 

 

 

 

ЗВІТ КЕРІВНИКА ДНЗ № 104

 ЗА  2016-2017 н.р.

 

             Комунальний заклад освіти «Дошкільний навчальний заклад  (ясла-садок) № 104 комбінованого типу» Дніпровської міської ради розташований за адресою: вул. Данила Нечая, буд.1. Дошкільний  заклад побудовано в 1981 р., проектна потужність - 12 груп на 220 місць.

 

Режим роботи ДНЗ -  п’ятиденний:

 

Початок роботи – 7.00, закінчення роботи 17.30

Чергові групи: 6.30 – 18.30

 

             На початок навчального року у ДНЗ виховувалось 254                                                                                                                     дитини.

Працюючих груп 11, з них:

• дві групи раннього віку;

• три групи молодшого дошкільного віку (3-4 р.ж.);

• три групи середнього дошкільного віку (4-5 р.ж.) з них 1 група ППР;

• три групи старшого дошкільного віку (5-6, 7 р.ж.) з них дві логопедичні.

 

Педагогічний колектив  ДНЗ № 104 складається з  26 осіб.

Освітній рівень педагогів:

8 – вища педагогічна- 31%

14 – середня  педагогічна – 53%

3– середня спеціальна -  12%

1 – навчаються -  3%

 

 

Кваліфікаційний рівень педагогів:

4 – спеціаліст вищої категорії 15%

2 – спеціаліст І категорії 8%

1 – спеціаліст ІІ категорії 4%

1 - спеціаліст 4%

18 – не мають категорію  69%

 

За стажем:

11 – до 5 років; 42%

1 – до 10 років; 4%

3 – до 20 років; 12%

11 – понад 20 років 42%

 

 

                Зміст роботи ДНЗ формувався згідно положень Державної національної програми «Освіта. Україна XXI століття" та Законів України "Про дошкільну освіту". Для вирішення стратегічних завдань роботи - створення найкращих умов для самовияву і розвитку здібностей дітей та впровадження новітніх наукових розробок - зусилля педагогічного колективу в 2016 – 2017 навчальному році було спрямовано на виконання наступних завдань:

 

1.     Продовжувати  впроваджувати в практику роботи  дошкільного  закладу  програму  навчання та виховання дітей «Українське дошкілля», створювати належні умови для реалізації завдань програми, організації освітньо-виховної  роботи та підпорядковувати створений  розвивальний простір інтересам дитини.  

 

2.     Продовжувати формувати в кожного педагога потреби в підвищенні професійної компетентності, в розвитку  педагогічної майстерності з метою вдосконалення організації освітнього процесу.

 

3.     Спрямувати роботу педагогічного колективу на продовження  роботи над національно-патріотичним  вихованням, формуванням основ економічного виховання. 

 

4.     Продовжувати роботу над вдосконаленням та урізноманітненням форм і методів  роботи з розвитку мови та звуковимови, формуванням у вихованців  навичок спілкування і ефективної взаємодії з іншими дітьми, дорослими людьми.

 

 

     Одним із провідних аспектів у кадровій роботі щодо забезпечення високого методичного й професійного рівня діяльності колективу є підвищення кваліфікації та атестації педагогічних працівників.

Атестація педагогічних працівників – одне з основних завдань управлінської діяльності закладу. Головна стратегія роботи закладу зосереджена на забезпечені неперервної освіти педагогічних працівників, підвищення їхнього освітнього, ділового, загально-культурного рівня. Атестація педагогів дошкільного закладу проводилася відповідно до Законів України «Про освіту» (ст.54, п.1.4), «Про дошкільну освіту» (ст.30 п.6), Типового положення про атестацію педагогічних працівників від 06.10.2010 № 930 із змінами, перспективного плану, на основі комплексної оцінки професійної діяльності та загальної культури педагогічних працівників. Атестація педагогічних працівників базувалася на принципах демократичності, системності, послідовності, колегіальності, доступності, моральної та матеріальної зацікавленості.

У 2017 році було атестовано 6 педагогів і встановлено відповідні  освіті та стажу кваліфікаційні категорії.

У забезпечені неперервності підвищення кваліфікації педагогічних кадрів, з метою поліпшення педагогічної майстерності у 2016-2017 навчальному році були сплановані проходження курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладу згідно з перспективним графіком.

Підвищенню професійної компетентності педагогів та результативності навчально-виховної роботи з дітьми дошкільного віку сприяє активна участь педагогів дошкільного закладу в методичній роботі  району. Педагоги  систематично відвідували методичні об’єднання, семінари,  що відбувалися у дошкільних навчальних закладах району. Протягом навчального року педагоги, що атестувались приймали участь у педагогічних радах

Також всі педагоги показали відкритий показ для  педагогічного колективу дошкільного закладу.

Упродовж 2016-2017 навчального року педагогічний колектив дошкільного навчального закладу продовжив роботу над реалізацією  обласного науково-методичного проекту «Освітні стратегії соціалізації особистості громадянського суспільства». Впроваджуючи в роботу ігри і тренінги в тому числі і через впровадження програми «Вчимося жити разом».

Також організована творча група продовжила роботу за напрямом «Педагогічний вплив на розвиток соціальної компетентності особистості». Але в цьому навчальному році недостатньо уваги було приділено даній темі через часте надходження інших робочих питань   до керівника творчої групи.

 

Колектив постійно продовжує роботу щодо охорони життя і збереження здоров'я дітей раннього та дошкільного віку, формування у дошкільників основ здоров'я та безпеки життєдіяльності, поглиблено працював над створенням в ДНЗ та в сім'ї умов для оволодіння дітьми морально-етичними нормами, розвитку внутрішньої потреби і звички діяти за законами добра, честі й справедливості, розвитком  творчої особистість.  

 

Значний вплив на якість навчально-виховного процесу та рівень роботи дошкільного закладу загалом має педагогічна рада, як колегіальний орган управління. Проведення педагогічних рад у дошкільному закладі підпорядковується загальнопедагогічним вимогам: колегіальності, гласності, демократичності, систематичності, наступності, перспективності.Кожне засідання – це передусім спеціальна форма організації пізнавальної діяльності. А щоб ця діяльність була продуктивною, створюємо комфортні умови навчання, за яких кожен учасник відчуває свою інтелектуальну спроможність.

Важливим аспектом методичної роботи є заохочення педагогів до безперервного професійного вдосконалення, розкриття творчого потенціалу, активного впровадження в роботу інноваційних технологій та перспективного педагогічного досвіду. Для того щоб самовдосконалення стало внутрішньою потребою кожного педагога надаємо кваліфіковані консультації, рекомендуємо науково-методичну літературу з питань, які їх цікавлять, організовуємо взаємовідвідування занять, колективні перегляди, проводимо анкетування з метою виявлення недоліків у роботі тощо. Взаємовідвідування занять дає змогу вихователю порівняти свою діяльність з діяльністю колег, усвідомити недоліки у своїй роботі, надихає на пошук нових ефективніших методів та прийомів роботи, сприяє набуттю нового досвіду.

Протягом навчального року результативно та з високим рівнем зацікавленості були проведені педагогічні ради та консультації для вихователів за темами: «Організація нетрадиційних форм роботи з батьками з метою залучення їх до освітнього процесу», «Мовленнєвий розвиток дітей раннього віку», «Створення розвивального середовища в груповій кімнаті для гармонійного розвитку дошкільника та реалізації освітніх та виховних завдань», а також незаплановане психолого-педагогічне тренінгові заняття на тему «Комунікативна толерантність педагога».

Високу оцінку колег та батьків отримали вихователі:  Павлюченко Н.П., Мала А.С., Хорунжа  Л.О.,  Волкова Н.М., Маленкова А.С., Линник І.П. Всі заняття, які проводились педагогами з дітьми були інтегрованими, змістовними,  але не в достатній мірі використовувались інноваційні педагогічні технології. Під час занять змінювалися форми та види роботи з дітьми, витримувалася єдність освітніх, розвивальних, виховних функцій навчання, використовувалися цікаві ігрові прийоми, заохочення та стимулювання дітей, доцільний демонстраційний і роздатковий матеріал.

 Згідно з моніторингом діагностики дітей порівняно з початком навчального року, на кінець навчального року спостерігалась тенденція зростання рівня знань та вмінь дітей за розділами програми, яку відображає наступна діаграма:

Цілісний характер методичної роботи, забезпечення процесів розвитку та саморозвитку вихователів позитивно вплинув на рівень освітньо-виховної роботи з дітьми дошкільного віку. Організовуючи життєдіяльність дітей у дошкільному закладі, педагогічний колектив намагається створити оптимальні умови для повноцінного особистісного розвитку вихованців,гармонійно поєднати організовану та самостійну діяльність дітей. Організована навчально-пізнавальна діяльність планується відповідно до завдань Програми з урахуванням умов розвивального предметного, природного, соціального середовища і потреб, інтересів, запитів, здібностей дітей.

Освітній процес, побудований на засадах інтеграції, наповнюється різними видами діяльності дітей – пізнавальною, мовленнєвою, художньо-продуктивною, руховою та ігровою, які об’єднують ідеєю пошуку взаємозв’язків між ключовими поняттями теми у навколишньому світі та у власному досвіді дітей. Впроваджуючи інноваційні технології та досвід роботи інших педагогів в практику роботи з дітьми, наші  педагоги проводять тематичні, комплексні, комбіновані, інтегровані, домінантні, сюжетно-динамічні заняття в залежності програми «Українське дошкілля», обраного напрямку, що забезпечує високу продуктивність діяльності дітей. Під час таких занять діти розкуті, емоційні, сприймають і вирішують різноманітні пізнавальні та проблемні завдання, активно відповідають на запитання, можуть самостійно робити висновки та узагальнення. Такому результату сприяє ефективне проведення індивідуальної роботи з дітьми. Під час індивідуальної роботи педагог не тільки допомагає дитині виправляти недоліки в знаннях та уміннях, але і сприяє їх вдосконаленню.  

Одним із пріоритетних напрямків в роботі педагогів є формування життєвої компетентності дошкільника, здійснення підготовки дітей до школи, соціалізація дитячої особистості, надання кваліфікованої допомоги дитині у формуванні елементарних навичок навчальної діяльності та адаптації до нових соціальних умов. Належне місце в підготовці дітей до школи займали фронтальні інтегровані, комплексні, тематичні та індивідуальні заняття. Організація виховання та розвитку дітей проводилась у розвивально-тематичному напрямку. У 2017 році до школи підготували 70 дітей (віком 6 років), які виховувалися в старшій групі логопедичній № 6 «Рукавичка»,  в старшій групі логопедичній № 8 «Колосок», в старшій групі № 7 «Умка». Слід відзначити, що логопед Войтаник Т.О., дефектолог Гулак Л.О. і психолог Петрищева К.В. впроваджують оптимальні форми і методи роботи, що сприяє досягненню мети готовності до школи дітей, які  отримують допомогу вузьких спеціалістів.

Згідно із звітом психолога Петрищевої К.В.  15 дітей,  яким було призначено заняття з психологом згідно із висновком обласної медико-психолого-педагогічної консультації  мають такі показники.

За результатами роботи логопеда Войтаник Т.О. на кінець року було визначено, що логопедичною службою було охоплено 15 дітей. З них:

*    3 дітей протягом року вибуло;

*    1 дитина на кінець року з виправленим мовленням;

*    10 дітей із значним покращенням мовлення;

*    1 дитина без покращення мовлення у зв`язку з тим, що не відвідувала заняття логопеда.

 За результатами роботи дефектолога Гулак Л.О. на кінець року було визначено, що дифектологічною службою було охоплено 21 дитина. З них:

*    2 дітей протягом року прибули;

*    10 дітей на кінець року з виправленими показниками;

*    9 дітей із значним покращенням показників;

*    2 дітей залишаються на повторний курс.

 

Батьки – активні учасники зборів, свят, виставок, розваг. У батьківських куточках оформлені папки-пересувки з інформацією по підготовці дитини до шкільного навчання з порадами та рекомендаціями педагогів, практичного психолога: «Психологічна готовність до школи», з порадами щодо безпеки життєдіяльності дитини в різні пори року та в різних обставинах (вдома, в лісі, на атракціонах). Діти - випускники мають добрі потенційні можливості в галузі розвитку пізнавальних процесів, сформовані навички навчальної діяльності. Більшість вихованців мають достатній рівень саморегуляції і самостійності, уміють слухати і виконувати вказівки дорослого, контролювати себе, оцінювати свої відповіді й відповіді однолітків. У дітей сформований рівень емоційно-вольової готовності майбутніх першокласників, проявляється уміння поставити мету, прийняти рішення, проявити вольове зусилля при подоланні перешкоди, оцінити результат своєї дії. Для успішного навчання в школі у дітей сформовані загальні навчальні вміння та навички: організаційні, загальнопізнавальні, загальномовленнєві, оцінно-контрольні.

У всіх дітей сформовані навички правил безпечної поведінки. Всі діти знають правила безпечної поведінки: вдома, в поводженні з незнайомими предметами та речовинами, вогнем, електроприладами, на вулиці  з дотримання правил дорожнього руху. Діти вміють користуватися телефоном та знають номери телефонів основних служб допомоги.

         Протягом 2016-2017 н.р. психолог Петрищева К.В. забезпечувала психологічний супровід процесу навчання та виховання дошкільнят спеціалізованих груп та груп дітей загального розвитку. Плідно  працювала над корекцією розумово-психічних порушень, формуванням вольових якостей, позитивного емоційного стану дошкільників по відношенню один до одного та до оточуючих дорослих людей.

Протягом року батьки залучались до активної участі у житті дошкільного закладу. Згідно з планом, були проведені загальні та групові батьківські збори. На зборах батьки отримували консультації та відповіді на запитання, що їх цікавили   від педагогів,  логопеда, дефектолога та психолога.  

Свою участь батьки прийняли  при організації  тематичних виставок згідно з річним планом дошкільного закладу. Особливо активну участь у виставках прийняли батьки середніх  груп № 5 «Теремок», № 4 «Калинка», № 3 «Курочка Ряба», старшої групи № 7 «Умка» № 6 «Рукавичка». Але низька активність була проявлена батьками молодших груп  № 10 «Колобок»,  та № 9 «Бджілки». Це пов`язано з недостатньо проведеною роботою з батьками  педагогами, які ще недосвідчені  в даній роботі. Також  педагогічний колектив не проявив свій інтерес в організації масових заходів з участю батьків.  Тому  в цьому напрямку є недоліки. Батьки приймали участь лише у традиційних святах, організованих в садочку.  В наступному навчальному році необхідно спланувати масовий захід, де батьки будуть не лише глядачами, а і учасниками.

Позапланово в квітні в садочку було проведено батьківські збори для батьків, діти яких поступають до дошкільного закладу на 2017-2018 н.р. в групи раннього та молодшого віку. Необхідність проведення цих зборів було викликано частим відвідуванням завідувача батьками із багатьма запитаннями щодо прийому дітей в групи, правилами їх відвідування, тощо. Тому були проведені загальні батьківські збори, на яких  батьки познайомились з педагогами, правилами прийому в дошкільний заклад, та його відвідування. Також батьки отримали відповіді на питання, які їх цікавили.

Аналізуючи стан організації життєдіяльності дітей,стан психологічного комфорту у групах раннього віку, створення сприятливого розвивального середовища, можна зробити висновок про достатній рівень організації співпраці педагогів та батьків. Про це свідчить  правильна організація життєдіяльності дітей в умовах навчально-виховного процесу, достатній рівень соціалізації дітей раннього віку. Майже всі діти мають необхідний для їх віку обсяг знань, вмінь та навичок за всіма сферами життєдіяльності.

В практику роботи дошкільного закладу були впроваджені досвіди роботи педагогів, які  опублікували їх у журналах. Так, вихователь середньої групи дітей з  ППР № 3 Мала А.С. впровадила досвід  роботи вихователя міста Гола Пристань ДНЗ № 1 Прокопчук О.Л. Тема досвіду «Народні ремесла в дитячому садку».  Вихователь логопедичної старшої групи № 8 Павлюченко Н.П. впровадила досвід роботи учителя-логопеда ДНЗ № 801 міста Київ Вареник Л.І. Тема досвіду «Ігри-драматизації на заняттях з розвитку мовлення».  Впровадження досвідів роботи інших педагогів, сприяло урізноманітності  освітньо-виховної діяльності, розвитку цікавості у дітей.

Аналізуючи перспективне планування можна відмітити, що художньо-естетичному розвитку приділяється належна увага в освітньо-виховному  процесі. Музично-педагогічний процес належно забезпечений музичними інструментами, сучасним аудіообладнанням, упорядкованими аудіотеками, професійно і самостійно виготовленими дидактичними і методичними матеріалами, наборами яскравих костюмів.

Музичні керівники Третяк І.В. та Дорошенко О.І. з раннього віку вводять дітей у прекрасний світ музики, розвивають їхні творчі здібності. Добирають на заняттях такі музичні твори, які в доступній формі відбивають реальну дійсність.

Музичний керівник Дорошенко О.І. демонструє високий професійний рівень музичного виховання дошкільників, зв'язок музично-педагогічного процесу з усіма сферами дитячого життя з різними мистецькими діяльностями, реальне упровадження гуманно спрямованої, емоційно та естетично збагаченої, творчої атмосфери під час занять.

Музичний матеріал, запропонований музичними керівниками, відповідає віковим, психофізичним, мовленнєвим можливостям дітей, що забезпечує значний емоційний вплив на них музики, а планування різних форм організації музичної діяльності дошкільнят взаємозбагачує і взаємодоповнює одна одну і створює більш сприятливі умови для музично-естетичного розвитку дітей. Діти виявляють активність у музично-естетичній атмосфері розваг і свят, вміють співпрацювати з дітьми й дорослими, співвідносити індивідуальне музичне виконавство з виконавством інших, радіють з власних і спільних музичних успіхів, дістають задоволення від спілкування з музикою

Фізкультурно-оздоровча робота в дошкільному закладі виконується на достатньому рівні. Виконання програмових вимог здійснюється з урахуванням вікових та індивідуальних особливостей дітей, стану їхнього здоров’я, фізичного розвитку, фізичної підготовленості. Але у зв`язку із відсутністю    влаштованої  спортивної зали,  навчання деяким спортивним рухам дітей на заняттях викликали ускладнення.  Але діагностика основних рухів дітей показує динаміку покращення їх якості.

У дошкільному закладі проводиться відповідна робота з набуття культурно-гігієнічних навичок, передусім вихователі привчають дітей виконувати елементарні правила під час миття рук, умивання, користування носовичком, під час вживання їжі (користування столовими приборами, чергування у групі, сервірування столів і прибирання використаного посуду). Неабияку увагу у вихованні культурно-гігієнічних навичок вихователі надають індивідуальному підходу до кожної дитини, врахування стану її здоров'я, темпу оволодіння навичками тощо. Також за показниками в закладі готують дієтичну їжу.   Гігієнічні процедури поєднують із загартувальними. У всіх групах дотримуються повітряного та теплового режимів. Всі режимні моменти проводяться в добре провітреному приміщенні.

У дошкільному закладі функціонує медичний кабінет, який оснащений згідно з Переліком оснащення медичного кабінету та Переліком лікарських засобів та виробів медичного призначення. Тому у зв`язку із відсутністю  старшої медичної сестри невідкладну медичну допомогу затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства освіти і науки України від 30.08.2005 № 432/496 надає завідувач або медична сестра з дієтичного харчування.

Щеплення дітям у закладі не проводиться, але медична сестра з дієтичного  харчування, на яку частково покладені обов`язки  медичної сестри веде індивідуальний  календар щеплень кожної дитини, надає направлення в поліклініку та контролює разом із завідувачем додержання календаря щеплень кожною дитиною.  Якщо дитині не зроблено щеплення, то є обґрунтовані протипоказання.

Адміністрація ДНЗ забезпечує постійну координацію процесу організації харчування, систематичний контроль за харчовими нормами і якістю продукції, тримає на контролі організацію безоплатного харчування дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей із малозабезпечених сімей, які отримують допомогу відповідно до ст.5 Закону України «Про охорону дитинства», дітей, які перебувають на диспансерному обліку і за станом здоров’я потребують дієтичного харчування.

Відповідно до вимог Закону України про «Охорону праці» адміністрація спільно з профспілковим комітетом працюють над впровадженням державної політики в галузі охорони праці. Весь навчально-виховний процес здійснювався, беручи до уваги  Інструкцію з охорони життя і здоров’я дітей дошкільного віку. Певна робота проводилась з дітьми та їх батьками щодо попередження дитячого травматизму. Випадків дитячого травматизму під час навчально-виховного процесу протягом 2016-2017 н. р. не виявлено.

 

Аналіз роботи дошкільного закладу за минулий рік показав: необхідно продовжити роботу щодо охорони життя і збереження здоров'я дітей раннього та дошкільного віку, формувати у дошкільників основи здоров'я та безпеки життєдіяльності, поглиблено працювати над створенням в ДНЗ та в сім'ї умов для оволодіння дітьми морально-етичними нормами, розвитку внутрішньої потреби і звички діяти за законами добра, честі й справедливості, розвивати  творчу особистість, удосконалювати роботу з організації корекційно - розвивальної оздоровчої освіти, будувати корекційну роботу з дітьми із затримкою мовленнєвого та психічного розвитку з метою удосконалення звуковимови, порушень психічного розвитку дітей спеціалізованих груп, розвитку їх мовлення.

 

Тому виходячи з аналізу освітньо-виховного процесу  за 2016-2017 навчальний рік,  педагогічний колектив дошкільного закладу на 2017-2018 навчальний рік ставить перед собою такі завдання.

ЗАВДАННЯ НА 2017-2018 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

1.     Спрямувати свою  роботу на організацію сучасного освітнього середовища дошкільного навчального закладу, сприятливого для формування гармонійно розвиненої особистості та реалізації індивідуальних творчих потреб кожної дитини.

 

2.     Розвивати у кожного педагога прагнення до самоосвіти, саморозвитку, підняття рівня педагогічної майстерності шляхом впровадження в педагогічну діяльність інноваційних технологій, досвідів роботи інших педагогів з метою вдосконалення організації освітнього процесу.

 

3.     Продовжити роботу педагогічного колективу над національно-патріотичним  вихованням, формуванням основ економічного виховання з метою   створення особистості дошкільника як активного суб`єкта громадянського суспільства.

 

4.     Продовжувати роботу над вдосконаленням та урізноманітненням форм і методів  роботи з розвитку мови та звуковимови, формуванням у вихованців  навичок спілкування і ефективної взаємодії з іншими дітьми, дорослими людьми через організацію педагогічного ліцею, роботи творчої групи, консультації логопеда та психолога.

 

Нормативно-правова база:

-          Конституція України;

-          Конвенція ООН про права дитини;

-          Закони України  «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про мову»,

    «Про охорону дитинства»;

-          Положення про дошкільний навчальний заклад;

-          Указ Президента України № 344/2013 від 25.06.2013 «Про Національну стратегію розвитку освіти в Україні на період до 2021 року».

-          Наказ МОН України № 772 від 17.06.2013 «Про затвердження орієнтованих критеріїв оцінювання діяльності дошкільних навчальних закладів, загальноосвітніх шкіл, професійно-технічних навчальних закладів»

-          Наказ МОН України № 768 від 14.06.2013 «Про затвердження плану заходів щодо забезпечення права на освіту дітей, у тому числі, дітей з особливими потребами».

-          Лист Міністерства освіти № 1/9-322 від 13.06.2017 «Щодо організації освітньої роботи в дошкільних навчальних закладах у 2017-2018 навчальному році».

-          Лист Міністерства освіти № 1/9-452 «Про посилення контролю за організацією харчування дітей у дошкільних навчальних закладах».

-          Лист Міністерства освіти № 141/10-2574 від 25.07.2013 «Щодо фізичного оздоровлення та спортивно-масової роботи в дошкільних, загальноосвітніх  та професійно-технічних навчальних закладах».

-          Базовий компонент дошкільної освіти (нова редакція).// Київ

.

Інформація про використання бюджетних та позабюджетних коштів

№ з/п

Назва предмета закупівлі товарів, робіт, послуг

Одиниць виміру придбаних

Сума коштів

бюджетні

позабюджетні

1

Оплата комунальних послуг:

 • водопостачання
 • теплопостачання
 • електроенергія

 

 

47415.00

353358.00

245573.00

 

2

вивезення та захоронення твердих побутових відходів

 

3200

 

3

послуги по ТО та повірці лічильників теплової енергії

 

3500

 

4

технічне обслуговування системи доочищеня води та обслуговування лічильників води

 

8228

 

5

послуги з дезінсекції

 

2587

 

РАЗОМ:

 

 

663861.00

 

1

Дошка поворотна

1шт

4514.40

 

2

Лопата штикова

5 шт

840

 

3

Рукав напорний(шланг)

50  м.

921

 

4

Флеш –пам`ять

6 шт

2460

 

5

Комплектуючі для системи очистки води

 

5835

 

6

Ваги електронні

1 шт

за депутатські кошти

1980

7

Холодильник Venus

1 in

4250

8

Холодильник Gorenie

1 in

9999

9

Меблі для оформлення кабінетів. мийка

3 одиниці

 

12000

10

Гастроємкості (протівні)

3 шт

 

1161

11

М`який інвентар в групи

 

 

3361

12

Заміна віконних блоків на металопластикові

6 шт.

за депутатські кошти

43800

 

РАЗОМ:

 

 

14570.40

 

76551


 

 

Нормативні документи

 

В наступному навчальному році педагогічний колектив ДНЗ буде керуватися такими документам

1.Нормативно - правове  забезпечення освіти:

Конституція України

Закон України „Про мови”

Конвенція про права дитини

Закон України  „Про охорону дитинства ” - від 26.04.2001р. №2402-111

Закон України  „ Про дошкільну освіту” - Указ Президента України від 01.07.2001р. № 2628-111

Національна  доктрина розвитку освіти-затверджено Указом  Президента України від

17.04.2002р  №347/2002

Концепція Державної цільової програми розвитку дошкільної освіти на період до 2017 року.Розпорядження Кабінету Міністрів України № 1721-р від 27 серпня 2010р.

Державна програма „Освіта. Україна ХХІ століття”

Про затвердження Державної цільової  соціальної програми розвитку дошкільної освіти на період до 2017 року».-Постанова Кабінету Міністрів України від 13.04.2011р. № 629

Концепція громадянського виховання

Концепція національного виховання.

Положення про дошкільний заклад України – Постанова Кабінету Міністрів України  від 12.03. 2003р. №305.

Про затвердження Примірного положення про батьківські комітети (раду) дошкільного навчального закладу. –Наказ  Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України  № 398 від 26 квітня 2011року.

Про затвердження  примірного статуту дошкільного навчального закладу.- Наказ МОН України від  24.04.2003р. № 257.

Про організацію роботи з дітьми п’ятирічного віку.- Лист МОН України № 1/9-666 від 27 вересня 2010р.

Про організацію роботи з дітьми старшого дошкільного віку, які не відвідують дошкільні заклади – від 18.12.2000р. №1/9-510 (лист МОН України)

Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності – від 07.11. 2000р. №522

Про планування освітнього процесу в дошкільних навчальних закладах – від01.10.2002 №1/9-434 (лист МОН України)

Про роботу дошкільних навчальних закладів у 2011-2012 навчальному році.-Інструктивно – методичний лист МОНмолодьспорту України від 20.06.2011р. № 1/9-482

Планування роботи в дошкільних навчальних закладах.-Лист МОН України  № 1/9-455 від 03 липня 2009 року.

Інструктивно – методичні рекомендації «Про організовану і самостійну діяльність дітей у дошкільному навчальному закладі» .-Інститут інноваційних технологій і змісту освіти № 1.4/18-3082 від 26 липня 2010р.

Про дотримання порядку прийому дитини до дошкільного навчального закладу.- Лист МОН  України № 1/9- 389 від 25 травня 2011 року

Про організацію  фізкультурно – оздоровчої роботи в дошкільному навчальному закладі- від 27.08.2004р. №1//9-438 (лист МОН України)

Про організацію та зміст навчально – виховного процесу в дошкільних навчальних закладах- від 06.06.2005р. №1/9-306 (лист МОН України)

Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах. Постанова Кабінету Міністрів України від 22.11.2004р. №1591.

Про затвердження порядку організації харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах- від 1 липня 2005 року № 242/329

Порядок медичного обслуговування дітей у дошкільних навчальних закладах-Постанова Кабінету Міністрів України від 14 червня 2002 року № 826

Орієнтовна інструкція з безпеки діяльності працівників дошкільного закладу під час навчально –виховного процесу.Наказ МОН України від 30.12.1999р. №462

Інструкція з безпеки життєдіяльності дошкільників 

Про затвердження Примірного положення про консультативний центр для батьків або осіб, які їх замінюють, і дітей, які виховуються в умовах сім’ї».- Наказ МОНмолодьспорту України від 30.06.11р. № 714

 

Про затвердження Типового положення  про атестацію педагогічних працівників . Наказ МОН України № 930 від 6 жовтня 2010 року

Про затвердження Типового положення про методичний кабінет дошкільного навчального закладу. – Наказ МОН України № 1070 від 9 листопада 2010 року

 

2. Програмамове забезпечення:

Базова програма розвитку дитини дошкільного віку  „ Я у Світі”/ Наук.керівник Кононко О.Л./Затверджена Міністерством освіти і науки України (протокол засідання колегії № 3/2 -2 від 21.03.2008р.). «Світич», Київ-2008р.

Додаткові програми:

Програма розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт»/Колектив авторів.-ВАТ «Поліграф – книга», 2010р.

Дитина в дошкільні роки.Комплексна додаткова освітня програма/Під кер. К.Л. Крутій.-Ліпс,2011

Програма з фізичного виховання  М. Єфименка.

Я маленька людина. Програма і методичні рекомендації  з правового виховання дітей дошкільного віку, 2005..

 В.О. Музирова, Л.Г. Шевцова. Малятко- здоров’ятко.Комплексна програма  формування культури здоров’я дітей дошкільного віку.1999р.

 Л.Шульга. Розвиток творчих здібностей дітей дошкільного віку,2002р.

 І.О.Ликова. Програма художнього виховання, навчання і розвитку дітей 2 – 6 років „Кольорові долоньки” 2006р.

 Г.С. Швайко. Изобразительная деятельность в детском саду.М., 2002р.

 

 

 

Інформація

про впровадження варіативної складової Базового компоненту

у  КЗО «ДНЗ № 104» 

ДНЗ, НВК

Кількість ДНЗ (НВК), в яких введено ставку керівника гуртка

Кількість штатних одиниць керівників гуртків (всього)

Впровадження варіативної складової Базового компоненту дошкільної освіти (кількість гуртків, які ведуть штатні керівники гуртків)

Інші види дитячої діяльності за рахунок бюджетних коштів

Впровадження варіативної складової Базового компоненту дошкільної освіти  через платні освітні послуги

Інші види дитячої діяльності за рахунок батьківськиї або спонсорських коштів

ком-п'ютерна грамота

іноземна мова

хореог-рафія

шахи

вид діяльності

кількість гуртків

ком-п'ютерна грамота

іноземна мова

хореог-рафія

шахи

вид діяльності

кількість гуртків

КЗО «ДНЗ № 104» ДМР

1

2

-

-

1

1

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 Інформація

 про надання платних освітніх послуг

у  КЗО «ДНЗ № 104» ДМР 

                                                                                                                                         

Кількість дошкільних закладів, в яких надаються додаткові освітні послуги

Перелік платних послуг

Кількість дітей, охоплених платними послугами

Середня вартість платних послуг

Кількість педагогів, які здійснюють платні послуги.

-

-

-

-

-

 

форма 2

№ з/п

Назва закладу

Перелік платних послуг

Кількість дітей, які відвідують платні заняття

Вартість 1 заняття

1

КЗО «ДНЗ № 104»

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЛАН РОБОТИ

Комунального закладу освіти

«Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 104

 комбінованого типу»

Дніпровської міської ради

 на 2017/2018 навчальний рік

 

 

м. Дніпро

2017

 

 

 

РОЗДІЛ І

 

АНАЛІЗ  НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОЇ  РОБОТИ  ЗА  2016-2017 н.р.

 

             Комунальний заклад освіти «Дошкільний навчальний заклад  (ясла-садок) № 104 комбінованого типу» Дніпровської міської ради розташований за адресою: вул. Данила Нечая, буд.1. Дошкільний  заклад побудовано в 1981 р., проектна потужність - 12 груп на 220 місць.

 

Режим роботи ДНЗ -  п’ятиденний:

 

Початок роботи – 7.00, закінчення роботи 17.30

Чергові групи: 6.30 – 18.30

 

             На початок навчального року у ДНЗ виховувалось 254                                                                                                                     дитини.

Працюючих груп 11, з них:

• дві групи раннього віку;

• три групи молодшого дошкільного віку (3-4 р.ж.);

• три групи середнього дошкільного віку (4-5 р.ж.) з них 1 група ППР;

• три групи старшого дошкільного віку (5-6, 7 р.ж.) з них дві логопедичні.

 

Педагогічний колектив  ДНЗ № 104 складається з  26 осіб.

Освітній рівень педагогів:

8 – вища педагогічна- 31%

14 – середня  педагогічна – 53%

3– середня спеціальна -  12%

1 – навчаються -  3%

 

 

Кваліфікаційний рівень педагогів:

4 – спеціаліст вищої категорії 15%

2 – спеціаліст І категорії 8%

1 – спеціаліст ІІ категорії 4%

1 - спеціаліст 4%

18 – не мають категорію  69%

 

За стажем:

11 – до 5 років; 42%

1 – до 10 років; 4%

3 – до 20 років; 12%

11 – понад 20 років 42%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Зміст роботи ДНЗ формувався згідно положень Державної національної програми «Освіта. Україна XXI століття" та Законів України "Про дошкільну освіту". Для вирішення стратегічних завдань роботи - створення найкращих умов для самовияву і розвитку здібностей дітей та впровадження новітніх наукових розробок - зусилля педагогічного колективу в 2016 – 2017 навчальному році було спрямовано на виконання наступних завдань:

 

1.     Продовжувати  впроваджувати в практику роботи  дошкільного  закладу  програму  навчання та виховання дітей «Українське дошкілля», створювати належні умови для реалізації завдань програми, організації освітньо-виховної  роботи та підпорядковувати створений  розвивальний простір інтересам дитини.   

2.     Продовжувати формувати в кожного педагога потреби в підвищенні професійної компетентності, в розвитку  педагогічної майстерності з метою вдосконалення організації освітнього процесу.

 

3.     Спрямувати роботу педагогічного колективу на продовження  роботи над національно-патріотичним  вихованням, формуванням основ економічного виховання. 

 

4.     Продовжувати роботу над вдосконаленням та урізноманітненням форм і методів  роботи з розвитку мови та звуковимови, формуванням у вихованців  навичок спілкування і ефективної взаємодії з іншими дітьми, дорослими людьми.

 

 

     Одним із провідних аспектів у кадровій роботі щодо забезпечення високого методичного й професійного рівня діяльності колективу є підвищення кваліфікації та атестації педагогічних працівників.

Атестація педагогічних працівників – одне з основних завдань управлінської діяльності закладу. Головна стратегія роботи закладу зосереджена на забезпечені неперервної освіти педагогічних працівників, підвищення їхнього освітнього, ділового, загально-культурного рівня. Атестація педагогів дошкільного закладу проводилася відповідно до Законів України «Про освіту» (ст.54, п.1.4), «Про дошкільну освіту» (ст.30 п.6), Типового положення про атестацію педагогічних працівників від 06.10.2010 № 930 із змінами, перспективного плану, на основі комплексної оцінки професійної діяльності та загальної культури педагогічних працівників. Атестація педагогічних працівників базувалася на принципах демократичності, системності, послідовності, колегіальності, доступності, моральної та матеріальної зацікавленості.

У 2017 році було атестовано 6 педагогів і встановлено відповідні кваліфікаційні категорії:

1.     Коробчук Олені Олексіївні – вихователю підтверджена  кваліфікаційна категорія «спеціаліст вищої  категорії»

2.     Мажаєвій Оксані Василівні – інструктору з фізкультури підтверджена  кваліфікаційна категорія «спеціаліст вищої  категорії».

3.     Малой Альоні Сергіївні – вихователю присвоєна кваліфікаційна категорія «спеціаліст ІІ категорії».

4.     Павлюченко Наталії Павлівні – вихователю підтверджений 8 тарифний розряд.

5.     Неживенко Валентині Михайлівні – вихователю встановлений 8 тарифний розряд.

6.     Коваль Людмилі Анатоліївні – вихователю підтверджений 8 тарифний розряд.

 

У забезпечені неперервності підвищення кваліфікації педагогічних кадрів, з метою поліпшення педагогічної майстерності у 2016-2017 навчальному році були сплановані проходження курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладу згідно з перспективним графіком.

Протягом навчального року згідно графіку проходження курсової перепідготовки при ДОІППО свій професійний рівень підвищили  педагоги: Волкова Н.М.- вихователь,  Коробчук О.О. – вихователь. План курсової перепідготовки виконано.

Підвищенню професійної компетентності педагогів та результативності навчально-виховної роботи з дітьми дошкільного віку сприяє активна участь педагогів дошкільного закладу в методичній роботі  району. Педагоги  систематично відвідували методичні об’єднання, семінари,  що відбувалися у дошкільних навчальних закладах району. Протягом навчального року педагоги, що атестувались приймали участь у педагогічній раді:

- Коваль Л.А.  виступила на тему «Планування роботи з економічного виховання в дошкільному закладі»;

-  Неживенко В.М. підготувала консультацію на тему «Створення предметно-розвивального середовища в груповій кімнаті для гармонійного розвитку дошкільника», а також прийняла участь в теоретичному семінарі та підготувала виступ на тему «Сім`я – головний чинник екологічної освіти дитини»;

-  Мажаєва О.В. виступила на педагогічній раді на тему «Сучасний підхід в економічній освіті дітей дошкільного віку», а також згідно з річним планом провела розваги та спортивні свята, на яких приймала активну участь.

-  Коробчук О.О. постійно виступала на педагогічних зборах за інноваційний підхід в роботі з батьками та організації освітнього процесу.

-  Мала А.С. впровадила досвід роботи з гончарства;

-  Павлюченко Н.П. впровадила досвід роботи з ігр-драматизацій на заняттях з розвитку мовлення.

Також всі педагоги показали відкритий показ для  педагогічного колективу дошкільного закладу.

Упродовж 2016-2017 навчального року педагогічний колектив дошкільного навчального закладу продовжив роботу над реалізацією  обласного науково-методичного проекту «Освітні стратегії соціалізації особистості громадянського суспільства». Впроваджуючи в роботу ігри і тренінги в тому числі і через впровадження програми «Вчимося жити разом».

Також організована творча група продовжила роботу за напрямом «Педагогічний вплив на розвиток соціальної компетентності особистості». Але в цьому навчальному році недостатньо уваги було приділено даній темі через часте надходження інших робочих питань   до керівника творчої групи.

 

Також  колектив продовжив роботу щодо охорони життя і збереження здоров'я дітей раннього та дошкільного віку, формування у дошкільників основ здоров'я та безпеки життєдіяльності, поглиблено працював над створенням в ДНЗ та в сім'ї умов для оволодіння дітьми морально-етичними нормами, розвитку внутрішньої потреби і звички діяти за законами добра, честі й справедливості, розвитком  творчої особистість.  

 

Значний вплив на якість навчально-виховного процесу та рівень роботи дошкільного закладу загалом має педагогічна рада, як колегіальний орган управління. Проведення педагогічних рад у дошкільному закладі підпорядковується загальнопедагогічним вимогам: колегіальності, гласності, демократичності, систематичності, наступності, перспективності.Кожне засідання – це передусім спеціальна форма організації пізнавальної діяльності. А щоб ця діяльність була продуктивною, створюємо комфортні умови навчання, за яких кожен учасник відчуває свою інтелектуальну спроможність.

Важливим аспектом методичної роботи є заохочення педагогів до безперервного професійного вдосконалення, розкриття творчого потенціалу, активного впровадження в роботу інноваційних технологій та перспективного педагогічного досвіду. Для того щоб самовдосконалення стало внутрішньою потребою кожного педагога надаємо кваліфіковані консультації, рекомендуємо науково-методичну літературу з питань, які їх цікавлять, організовуємо взаємовідвідування занять, колективні перегляди, проводимо анкетування з метою виявлення недоліків у роботі тощо. Взаємовідвідування занять дає змогу вихователю порівняти свою діяльність з діяльністю колег, усвідомити недоліки у своїй роботі, надихає на пошук нових ефективніших методів та прийомів роботи, сприяє набуттю нового досвіду.

Протягом навчального року результативно та з високим рівнем зацікавленості були проведені педагогічні ради та консультації для вихователів за темами: «Організація нетрадиційних форм роботи з батьками з метою залучення їх до освітнього процесу», «Мовленнєвий розвиток дітей раннього віку», «Створення розвивального середовища в груповій кімнаті для гармонійного розвитку дошкільника та реалізації освітніх та виховних завдань», а також незаплановане психолого-педагогічне тренінгові заняття на тему «Комунікативна толерантність педагога».

Високу оцінку колег та батьків отримали вихователі:  Павлюченко Н.П., Мала А.С., Хорунжа  Л.О.,  Волкова Н.М. Всі заняття, які проводились педагогами з дітьми були інтегрованими, змістовними,  але не в достатній мірі використовувались інноваційні педагогічні технології. Під час занять змінювалися форми та види роботи з дітьми, витримувалася єдність освітніх, розвивальних, виховних функцій навчання, використовувалися цікаві ігрові прийоми, заохочення та стимулювання дітей, доцільний демонстраційний і роздатковий матеріал.

 Згідно з моніторингом діагностики дітей порівняно з початком навчального року, на кінець навчального року спостерігалась тенденція зростання рівня знань та вмінь дітей за розділами програми, яку відображає наступна діаграма:

Цілісний характер методичної роботи, забезпечення процесів розвитку та саморозвитку вихователів позитивно вплинув на рівень освітньо-виховної роботи з дітьми дошкільного віку. Організовуючи життєдіяльність дітей у дошкільному закладі, педагогічний колектив намагається створити оптимальні умови для повноцінного особистісного розвитку вихованців,гармонійно поєднати організовану та самостійну діяльність дітей. Організована навчально-пізнавальна діяльність планується відповідно до завдань Програми з урахуванням умов розвивального предметного, природного, соціального середовища і потреб, інтересів, запитів, здібностей дітей.

Освітній процес, побудований на засадах інтеграції, наповнюється різними видами діяльності дітей – пізнавальною, мовленнєвою, художньо-продуктивною, руховою та ігровою, які об’єднують ідеєю пошуку взаємозв’язків між ключовими поняттями теми у навколишньому світі та у власному досвіді дітей. Впроваджуючи інноваційні технології та досвід роботи інших педагогів в практику роботи з дітьми, наші  педагоги проводять тематичні, комплексні, комбіновані, інтегровані, домінантні, сюжетно-динамічні заняття в залежності програми «Українське дошкілля», обраного напрямку, що забезпечує високу продуктивність діяльності дітей. Під час таких занять діти розкуті, емоційні, сприймають і вирішують різноманітні пізнавальні та проблемні завдання, активно відповідають на запитання, можуть самостійно робити висновки та узагальнення. Такому результату сприяє ефективне проведення індивідуальної роботи з дітьми. Під час індивідуальної роботи педагог не тільки допомагає дитині виправляти недоліки в знаннях та уміннях, але і сприяє їх вдосконаленню. 

Одним із пріоритетних напрямків в роботі педагогів є формування життєвої компетентності дошкільника, здійснення підготовки дітей до школи, соціалізація дитячої особистості, надання кваліфікованої допомоги дитині у формуванні елементарних навичок навчальної діяльності та адаптації до нових соціальних умов. Належне місце в підготовці дітей до школи займали фронтальні інтегровані, комплексні, тематичні та індивідуальні заняття. Організація виховання та розвитку дітей проводилась у розвивально-тематичному напрямку. У 2017 році до школи підготували 70 дітей (віком 6 років), які виховувалися в старшій групі логопедичній № 6 «Рукавичка»,  в старшій групі логопедичній № 8 «Колосок», в старшій групі № 7 «Умка». Слід відзначити, що логопед Войтаник Т.О., дефектолог Гулак Л.О. і психолог Петрищева К.В. впроваджують оптимальні форми і методи роботи, що сприяє досягненню мети готовності до школи дітей, які  отримують допомогу вузьких спеціалістів.

Згідно із звітом психолога Петрищевої К.В.  15 дітей,  яким було призначено заняття з психологом згідно із висновком обласної медико-психолого-педагогічної консультації  мають такі показники.

 

За результатами роботи логопеда Войтаник Т.О. на кінець року було визначено, що логопедичною службою було охоплено 15 дітей. З них:

*    3 дітей протягом року вибуло;

*    1 дитина на кінець року з виправленим мовленням;

*    10 дітей із значним покращенням мовлення;

*    1 дитина без покращення мовлення у зв`язку з тим, що не відвідувала заняття логопеда.

 За результатами роботи дефектолога Гулак Л.О. на кінець року було визначено, що дифектологічною службою було охоплено 21 дитина. З них:

*    2 дітей протягом року прибули;

*    10 дітей на кінець року з виправленими показниками;

*    9 дітей із значним покращенням показників;

*    2 дітей залишаються на повторний курс.

 

Батьки – активні учасники зборів, свят, виставок, розваг. У батьківських куточках оформлені папки-пересувки з інформацією по підготовці дитини до шкільного навчання з порадами та рекомендаціями педагогів, практичного психолога: «Психологічна готовність до школи», з порадами щодо безпеки життєдіяльності дитини в різні пори року та в різних обставинах (вдома, в лісі, на атракціонах). Діти - випускники мають добрі потенційні можливості в галузі розвитку пізнавальних процесів, сформовані навички навчальної діяльності. Більшість вихованців мають достатній рівень саморегуляції і самостійності, уміють слухати і виконувати вказівки дорослого, контролювати себе, оцінювати свої відповіді й відповіді однолітків. У дітей сформований рівень емоційно-вольової готовності майбутніх першокласників, проявляється уміння поставити мету, прийняти рішення, проявити вольове зусилля при подоланні перешкоди, оцінити результат своєї дії. Для успішного навчання в школі у дітей сформовані загальні навчальні вміння та навички: організаційні, загальнопізнавальні, загальномовленнєві, оцінно-контрольні.

У всіх дітей сформовані навички правил безпечної поведінки. Всі діти знають правила безпечної поведінки: вдома, в поводженні з незнайомими предметами та речовинами, вогнем, електроприладами, на вулиці  з дотримання правил дорожнього руху. Діти вміють користуватися телефоном та знають номери телефонів основних служб допомоги.

         Протягом 2016-2017 н.р. психолог Петрищева К.В. забезпечувала психологічний супровід процесу навчання та виховання дошкільнят спеціалізованих груп та груп дітей загального розвитку. Плідно  працювала над корекцією розумово-психічних порушень, формуванням вольових якостей, позитивного емоційного стану дошкільників по відношенню один до одного та до оточуючих дорослих людей.

Протягом року батьки залучались до активної участі у житті дошкільного закладу. Згідно з планом, були проведені загальні та групові батьківські збори. На зборах батьки отримували консультації та відповіді на запитання, що їх цікавили   від педагогів,  логопеда, дефектолога та психолога. 

Свою участь батьки прийняли  при організації  тематичних виставок згідно з річним планом дошкільного закладу. Особливо активну участь у виставках прийняли батьки середніх  груп № 5 «Теремок», № 4 «Калинка», № 3 «Курочка Ряба», старшої групи № 7 «Умка» № 6 «Рукавичка». Але низька активність була проявлена батьками молодших груп  № 10 «Колобок»,  та № 9 «Бджілки». Це пов`язано з недостатньо проведеною роботою з батьками  педагогами, які ще недосвідчені  в даній роботі. Також  педагогічний колектив не проявив свій інтерес в організації масових заходів з участю батьків.  Тому  в цьому напрямку є недоліки. Батьки приймали участь лише у традиційних святах, організованих в садочку.  В наступному навчальному році необхідно спланувати масовий захід, де батьки будуть не лише глядачами, а і учасниками.

Позапланово в квітні в садочку було проведено батьківські збори для батьків, діти яких поступають до дошкільного закладу на 2017-2018 н.р. в групи раннього та молодшого віку. Необхідність проведення цих зборів було викликано частим відвідуванням завідувача батьками із багатьма запитаннями щодо прийому дітей в групи, правилами їх відвідування, тощо. Тому були проведені загальні батьківські збори, на яких  батьки познайомились з педагогами, правилами прийому в дошкільний заклад, та його відвідування. Також батьки отримали відповіді на питання, які їх цікавили.

Аналізуючи стан організації життєдіяльності дітей,стан психологічного комфорту у групах раннього віку, створення сприятливого розвивального середовища, можна зробити висновок про достатній рівень організації співпраці педагогів та батьків. Про це свідчить  правильна організація життєдіяльності дітей в умовах навчально-виховного процесу, достатній рівень соціалізації дітей раннього віку. Майже всі діти мають необхідний для їх віку обсяг знань, вмінь та навичок за всіма сферами життєдіяльності.

В практику роботи дошкільного закладу були впроваджені досвіди роботи педагогів, які  опублікували їх у журналах. Так, вихователь середньої групи дітей з  ППР № 3 Мала А.С. впровадила досвід  роботи вихователя міста Гола Пристань ДНЗ № 1 Прокопчук О.Л. Тема досвіду «Народні ремесла в дитячому садку».  Вихователь логопедичної старшої групи № 8 Павлюченко Н.П. впровадила досвід роботи учителя-логопеда ДНЗ № 801 міста Київ Вареник Л.І. Тема досвіду «Ігри-драматизації на заняттях з розвитку мовлення».  Впровадження досвідів роботи інших педагогів, сприяло урізноманітності  освітньо-виховної діяльності, розвитку цікавості у дітей.

Аналізуючи перспективне планування можна відмітити, що художньо-естетичному розвитку приділяється належна увага в освітньо-виховному  процесі. Музично-педагогічний процес належно забезпечений музичними інструментами, сучасним аудіообладнанням, упорядкованими аудіотеками, професійно і самостійно виготовленими дидактичними і методичними матеріалами, наборами яскравих костюмів.

Музичні керівники Третяк І.В. та Дорошенко О.І. з раннього віку вводять дітей у прекрасний світ музики, розвивають їхні творчі здібності. Добирають на заняттях такі музичні твори, які в доступній формі відбивають реальну дійсність.

Музичний керівник Дорошенко О.І. демонструє високий професійний рівень музичного виховання дошкільників, зв'язок музично-педагогічного процесу з усіма сферами дитячого життя з різними мистецькими діяльностями, реальне упровадження гуманно спрямованої, емоційно та естетично збагаченої, творчої атмосфери під час занять.

Музичний матеріал, запропонований музичними керівниками, відповідає віковим, психофізичним, мовленнєвим можливостям дітей, що забезпечує значний емоційний вплив на них музики, а планування різних форм організації музичної діяльності дошкільнят взаємозбагачує і взаємодоповнює одна одну і створює більш сприятливі умови для музично-естетичного розвитку дітей. Діти виявляють активність у музично-естетичній атмосфері розваг і свят, вміють співпрацювати з дітьми й дорослими, співвідносити індивідуальне музичне виконавство з виконавством інших, радіють з власних і спільних музичних успіхів, дістають задоволення від спілкування з музикою

Фізкультурно-оздоровча робота в дошкільному закладі виконується на достатньому рівні. Виконання програмових вимог здійснюється з урахуванням вікових та індивідуальних особливостей дітей, стану їхнього здоров’я, фізичного розвитку, фізичної підготовленості. Але у зв`язку із відсутністю    влаштованої  спортивної зали,  навчання деяким спортивним рухам дітей на заняттях викликали ускладнення.  Але діагностика основних рухів дітей показує динаміку покращення їх якості.

 

 

 

У дошкільному закладі проводиться відповідна робота з набуття культурно-гігієнічних навичок, передусім вихователі привчають дітей виконувати елементарні правила під час миття рук, умивання, користування носовичком, під час вживання їжі (користування столовими приборами, чергування у групі, сервірування столів і прибирання використаного посуду). Неабияку увагу у вихованні культурно-гігієнічних навичок вихователі надають індивідуальному підходу до кожної дитини, врахування стану її здоров'я, темпу оволодіння навичками тощо. Також за показниками в закладі готують дієтичну їжу.   Гігієнічні процедури поєднують із загартувальними. У всіх групах дотримуються повітряного та теплового режимів. Всі режимні моменти проводяться в добре провітреному приміщенні.

У дошкільному закладі функціонує медичний кабінет, який оснащений згідно з Переліком оснащення медичного кабінету та Переліком лікарських засобів та виробів медичного призначення. Тому у зв`язку із відсутністю  старшої медичної сестри невідкладну медичну допомогу затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства освіти і науки України від 30.08.2005 № 432/496 надає завідувач або медична сестра з дієтичного харчування.

Щеплення дітям у закладі не проводиться, але медична сестра з дієтичного  харчування, на яку частково покладені обов`язки  медичної сестри веде індивідуальний  календар щеплень кожної дитини, надає направлення в поліклініку та контролює разом із завідувачем додержання календаря щеплень кожною дитиною.  Якщо дитині не зроблено щеплення, то є обґрунтовані протипоказання.

Адміністрація ДНЗ забезпечує постійну координацію процесу організації харчування, систематичний контроль за харчовими нормами і якістю продукції, тримає на контролі організацію безоплатного харчування дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей із малозабезпечених сімей, які отримують допомогу відповідно до ст.5 Закону України «Про охорону дитинства», дітей, які перебувають на диспансерному обліку і за станом здоров’я потребують дієтичного харчування.

Відповідно до вимог Закону України про «Охорону праці» адміністрація спільно з профспілковим комітетом працюють над впровадженням державної політики в галузі охорони праці. Весь навчально-виховний процес здійснювався, беручи до уваги  Інструкцію з охорони життя і здоров’я дітей дошкільного віку. Певна робота проводилась з дітьми та їх батьками щодо попередження дитячого травматизму. Випадків дитячого травматизму під час навчально-виховного процесу протягом 2016-2017 н. р. не виявлено.

 

Аналіз роботи дошкільного закладу за минулий рік показав: необхідно продовжити роботу щодо охорони життя і збереження здоров'я дітей раннього та дошкільного віку, формувати у дошкільників основи здоров'я та безпеки життєдіяльності, поглиблено працювати над створенням в ДНЗ та в сім'ї умов для оволодіння дітьми морально-етичними нормами, розвитку внутрішньої потреби і звички діяти за законами добра, честі й справедливості, розвивати  творчу особистість, удосконалювати роботу з організації корекційно - розвивальної оздоровчої освіти, будувати корекційну роботу з дітьми із затримкою мовленнєвого та психічного розвитку з метою удосконалення звуковимови, порушень психічного розвитку дітей спеціалізованих груп, розвитку їх мовлення.

 

Тому виходячи з аналізу освітньо-виховного процесу  за 2016-2017 навчальний рік,  педагогічний колектив дошкільного закладу на 2017-2018 навчальний рік ставить перед собою такі завдання.

 

ЗАВДАННЯ НА 2017-2018 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

1.     Спрямувати свою  роботу на організацію сучасного освітнього середовища дошкільного навчального закладу, сприятливого для формування гармонійно розвиненої особистості та реалізації індивідуальних творчих потреб кожної дитини.

 

2.     Розвивати у кожного педагога прагнення до самоосвіти, саморозвитку, підняття рівня педагогічної майстерності шляхом впровадження в педагогічну діяльність інноваційних технологій, досвідів роботи інших педагогів з метою вдосконалення організації освітнього процесу.

 

3.     Продовжити роботу педагогічного колективу над національно-патріотичним  вихованням, формуванням основ економічного виховання з метою   створення особистості дошкільника як активного суб`єкта громадянського суспільства.

 

4.     Продовжувати роботу над вдосконаленням та урізноманітненням форм і методів  роботи з розвитку мови та звуковимови, формуванням у вихованців  навичок спілкування і ефективної взаємодії з іншими дітьми, дорослими людьми через організацію педагогічного ліцею, роботи творчої групи, консультації логопеда та психолога.

 

Нормативно-правова база:

-         Конституція України;

-         Конвенція ООН про права дитини;

-         Закони України  «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про мову»,

    «Про охорону дитинства»;

-         Положення про дошкільний навчальний заклад;

-         Указ Президента України № 344/2013 від 25.06.2013 «Про Національну стратегію розвитку освіти в Україні на період до 2021 року».

-         Наказ МОН України № 772 від 17.06.2013 «Про затвердження орієнтованих критеріїв оцінювання діяльності дошкільних навчальних закладів, загальноосвітніх шкіл, професійно-технічних навчальних закладів»

-         Наказ МОН України № 768 від 14.06.2013 «Про затвердження плану заходів щодо забезпечення права на освіту дітей, у тому числі, дітей з особливими потребами».

-         Лист Міністерства освіти № 1/9-322 від 13.06.2017 «Щодо організації освітньої роботи в дошкільних навчальних закладах у 2017-2018 навчальному році».

-         Лист Міністерства освіти № 1/9-452 «Про посилення контролю за організацією харчування дітей у дошкільних навчальних закладах».

-         Лист Міністерства освіти № 141/10-2574 від 25.07.2013 «Щодо фізичного оздоровлення та спортивно-масової роботи в дошкільних, загальноосвітніх  та професійно-технічних навчальних закладах».

-         Базовий компонент дошкільної освіти (нова редакція).// Київ

Комплексні освітні програми:

-          «Дитина в дошкільні роки». Програма розвитку, навчання і виховання дітей дошкільного віку.// Нова редакція 2015 року.

-         «Дитина». Програма виховання і навчання дітей від 2 до 7 років// Нова редакція 2015 року.

-         «Українське дошкілля». Програма розвитку дитини дошкільного віку //Тернопіль. У редакції 2017 року.

-         «Соняшник», комплексна програма розвитку, навчання і виховання дітей дошкільного віку (Калуська Л.В.).

-          «Соняшник», комплексна програма розвитку, навчання і виховання дітей раннього віку (Калуська Л.В.).

-         «Оберіг», програма розвитку дітей від пренатального періоду до трьох років (наук. кер. Богуш А.М.).

-         «Я у Світі» (нова редакція 2014року), програма розвитку дитини дошкільного віку.

-         «Світ дитинства», комплексна освітня програма для дошкільних навчальних закладів – нове видання 2015р.

 

-         Програма розвитку дітей дошкільного віку із затримкою психічного розвитку від 3 до 7 років «Віконечко» ( авт.:  Сак Т. В.  та ін.).

 

-         Програмно-методичний комплекс «Корекційна робота з розвитку мовлення дітей з фонетико-фонематичним недорозвитком мовлення п’ятого року життя» ( авт. Рібцун Ю. В.). 

 

-          Програмно-методичний комплекс «Корекційне навчання з розвитку мовлення дітей старшого дошкільного віку із фонетико-фонематичним недорозвитком мовлення»  ( авт.: Бартєнєва Л. І. ).

 

-          Програмно-методичний комплекс «Корекційне навчання з розвитку мовлення дітей старшого дошкільного віку із загальним недорозвитком мовлення» (авт.: Трофименко Л. І.).

 

-         Програмно-методичний комплекс навчання дітей дошкільного віку з розумовою відсталістю «Світ навколо мене» (авт. кол.: Блеч Г. О., Бобренко І. та ін. ).

 

 

  Парціальні освітні програми:

-         «Україна – моя Батьківщина», програма національно-патріотичного виховання дітей дошкільного віку;

-         «Вчимося жити разом», програма з розвитку соціальних навичок ефективної взаємодії дітей від 4 до 6-7 років;

-         «Про себе треба знати, про себе треба дбати», програма з основ здоров’я та безпеки життєдіяльності дітей віком від 3 до 6 років  (авт. Лохвицька Л. В.).

-          «Казкова фізкультура», програма з фізичного виховання дітей раннього та дошкільного віку (авт. Єфименко М. М.);

-          «Грайлик», програма з організації театралізованої діяльності в дошкільному навчальному закладі (авт.: Березіна О. М., Гніровська О. З.,   Линник Т. А.).

-          «Радість творчості», програма художньо-естетичного розвитку дітей раннього та дошкільного віку (авт.: Борщ Р. М., Самойлик Д. В.).

-            «Веселкова музикотерапія: оздоровчо-освітня робота з дітьми старшого дошкільного віку» (авт.: Малашевська І. А., Демидова С. К.).

-         «Скарбниця моралі», програма з морального виховання дітей дошкільного віку.

-         «Мудрі шахи», програма та методичні рекомендації з навчання дітей старшого дошкільного віку гри в шахи (автори – Семизорова В.В., Духновська О.І., Пащенко Л.Ю.).

-         Навчально-методичний посібник «Дитяча хореографія» А.Шевчук 2016р.

 

 

   

 Методичні посібники:

-         Розвиваємо, навчаємо, виховуємо дитину 3 р.ж.//Київ, 2013р.

-         Система роботи з формування екологічної освіти та виховання дітей молодшого дошкільного віку// Запоріжжя,  2011р.

-         Планування освітньо-виховної роботи з дітьми молодшого дошкільного віку  Тернопіль 2014р.

-         Планування освітньо-виховної роботи з дітьми середнього дошкільного віку  Тернопіль 2014р.

-         Планування освітньо-виховної роботи з дітьми старшого дошкільного віку  Тернопіль 2014р.

-         Групові форми методичної роботи з педагогами в сучасному дошкільному навчальному закладі.// Запоріжжя

-         Навчально-методичний посібник «Соняшник»// Тернопіль, 2014р.

-         Освітній простір ДНЗ. // Запоріжжя, 2010р.

-         Психолого-педагогічний супровід освітнього простору в ДНЗ.//Запоріжжя, 2008р.

-         Економічна освіта дітей старшого дошкільного віку Запоріжжя 2006р.

-         Я – маленька людина//Запоріжжя, 2005 р.

-         Статеве виховання для дітей дошкільного віку//Запоріжжя, 2009 р.

-         Навчання розповідання з використанням наочності// Тернопіль, 2014р.

-         Система реалізації завдань екологічної освіти та виховання  дітей старшого дошкільного віку// Запоріжжя, 2012р.

-         Діяльність ДНЗ в режимі інноваційного розвитку// Тернопіль, 2014р.

 

 

 

 

 

РОЗДІЛ ІІ

МЕТОДИЧНА РОБОТА

2.1. Підвищення педагогічної майстерності

 

Теоретичний семінар

Тема: Економічна    освіта   дошкільників

з/п

Зміст роботи

Термін виконання

Відповідаль-ний

Примітки

1.

 

Мета і зміст економічного виховання.

 

 

 

 

 

вересень

 

Вихователь-методист

 

2.

Системи заходів з економічного виховання.

 

Вихователь Хорунжа Л.О.

 

3.

Розвивальне середовище для розвитку економічної освіти.

Вихователь-методист

 

 

Теоретичний семінар

Тема: Психологічні особливості ліворуких дітей

з/п

Зміст роботи

Термін виконання

Відповідаль-ний

Примітки

1.

 

Відмінності розвитку мозку у ліворуких та праворуких дітей.

 

 

 

 

грудень

 

 

 

 

Психолог Петрищева К.В.

 

2.

Емоційно-психологічні особливості ліворуких дітей.

3.

Особливості напрацювання учбових навичок у ліворуких дітей.

 

 

Теоретичний семінар

Тема: Дитяча тривожність – що це і як проявляється

з/п

Зміст роботи

Термін виконання

Відповідаль-ний

Примітки

1.

 

Поняття тривожності та її види.

 

 

 

 

травень

 

 

 

Психолог Петрищева К.В.

 

2.

Ознаки, прояви та причини виникнення  тривожності.

 

3.

Ігри та вправи для подолання тривожності.

 

 

 

Семінар-практикум

Тема: Чарівний світ народного мистецтва

Петриківський розпис

 

з/п

Зміст роботи

Термін виконання

Відповідаль-ний

Примітки

1.

Історія виникнення петриківського розпису.

 

 

 

 

 

 

жовтень

 

 

 

Вихователь

Посьмашна О.А.

 

 

2.

 Особливості  техніки  петриківського розпису (практична частина).

 

 

Вихователь-методист

 

 

 

 

 

3.

Планування роботи з навчання дітей петриківському розпису в дошкільному закладі.

Вихователь-методист

 

 

 

 

Семінар-практикум

Тема: Техніки саморегуляції

з/п

Зміст роботи

Термін виконання

Відповідаль-ний

Примітки

1.

Історія виникнення петриківського розпису.

 

 

 

 

 

 

листопад

 

Вихователь-методист

 

2.

 Особливості  техніки  петриківського розпису.

 

 

Вихователь

Посьмашна О.А.

 

 

 

 

 

3.

Планування роботи з навчання дітей петриківському розпису в дошкільному закладі.

Вихователь-методист

 

 

 

 

 

Блок 2.4 Семінар – тренінг

Тема: Розвиток емоційної сфери  дітей дошкільного віку

 

з/п

Зміст роботи

Термін виконання

Відповідаль-ний

Примітки

1.

 Вступ до тренінгу.

 

 

 

лютий

 

 

 

Психолог Петрищева К.В.

 

2.

Інформаційні повідомлення.

3.

Професійна майстерня.

4.

Рефлексія.

 

 

Круглий стіл

Тема: Щоб правильно грати, всі програми треба знати

 

 

з/п

Зміст роботи

Термін виконання

Відповідаль-ний

Примітки

1.

 

Читання цитат педагогів щодо ігрової діяльності дошкільників.

 

 

 

 

лютий

 

 

Вихователь Мала Н.А.

 

 

 

Вихователь-методист Мажаєва О.В.

 

2.

Питання – відповідь. Діалог команд «Новатори» і «Консерватори».

 

3.

Дискусія, висновок.

 

 

 

 

 

 

 

 

Консультації

з/п

Зміст роботи

Термін виконання

Відповідальний

Примітки

 

 

Консультації до педради:

·        Надання рекомендацій щодо планування навчально-виховної роботи за програмою «Українське дошкілля».

 

·        Сучасні розробки та ігрові матеріали в дошкільній освіті.

 

 

 

 

серпень

 

 

 

 

 

 

грудень

 

 

 

 

 

 

 

Вихователь-методист

 

 

 

 

 

Вихователь-методист

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Консультації для вихователів раннього віку:

·        Адаптація дітей раннього віку до перебування в ДНЗ ;

·        Мовленнєвий розвиток дітей раннього віку ;

 

 

 

вересень

 

січень

 

 

 

 

Вихователь-методист

Логопед

 

 

 

 

 

 

Консультації для вихователів:

·        Створення розвивального середовища в груповій кімнаті для гармонійного  розвитку дошкільника та реалізації освітніх та виховних завдань;

·        Як запобігти адаптаційному синдрому у новоприбулих дітей;

·        Планування освітньої роботи з грамоти (для вихователів старших груп);

·        Інклюзивна освіта дитини аутиста;

·        Робота з дітьми під час прогулянки в групах з порушенням мовлення;

·        Реалізація завдань національно-патріотичного виховання в повсякденній роботі вихователя;

·        Виявлення дітей з порушенням мови на ранньому етапі;

·        Використання здоров`язберігаючих технологій в роботі вихователя;

·        Формування у вихованців навичок спілкування і ефективної взаємодії з іншими дітьми та дорослими людьми;

·        Сюжетно-рольові ігри як спосіб соціалізації дитини;

·        Підготовка до літнього оздоровчого періоду – огляд-конкурс.

 

 

 

вересень

 

 

 

 

вересень

 

 

 

вересень

 

 

жовтень

 

грудень

 

 

 

лютий

 

 

 

березень

 

 

листопад

 

 

 

січень

 

 

 

 

травень

 

травень

 

 

Вихователь-методист

 

 

 

 

Психолог

 

 

Вихователь-методист

 

 

Психолог

 

Логопед

 

 

Вихователь-методист

 

 

 

Логопед

 

 

Вихователь-методист

 

 

Вихователь-методист

 

 

 

Вихователь-методист

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«ДНЗ»№2,2016р.

ст.36

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Консультації для музичних керівників:

·        Дотримання методики проведення музичного заняття;

·        Розвиток творчої особистості дошкільників в музичній діяльності.

 

 

вересень

 

 

червень

 

 

 

 

 

 

Вихователь-методист

 

 

Відкриті покази

п/п

Зміст роботи

Термін виконання

Відповідальний

Примітки

1.

Середня група, ознайомлення з природою:

«Дари осені»

жовтень

Вихователь групи № 11

Посьмашна О.А.

 

2.

Старша група, математика:

«Цікаві цифри»

листопад

Вихователь групи № 3

Мала А.С.

 

3.

Молодша група, аплікація:

«Зимові забавлянки»

 

січень

Вихователь групи № 7

Мала Н.А.

 

4.

Молодша група, малювання

«Зимові візерунки»

 

лютий

Вихователі групи № 8

 

 

 

2.2. Удосконалення професійної творчості

п/п

Зміст роботи

Термін виконання

Відповідальний

Примітки

1.

 

 

 

 

Майстер-клас «Виготовлення саморобок  в техніці  - квілінг»

 

Жовтень

 

 

 

 

 

Вихователь-методист

 

 

 

 

 

3.

Педагогічний ліцей:

1.     Впровадження інноваційних технологій  у педпроцес дошкільного закладу

2.     Ділова гра: розвиток звуковимови дітей  засобами художньо-мовленнєвої діяльності.

3.     Проектна діяльність в ДНЗ.

 

Квітень

 

 

Травень

 

 

 

Травень

 

 

 

 

Вихователь-методист

 

Логопед

 

 

 

Вихователь-методист

 

 

 

 

 

 

4.

Майстер-клас:

  «Виготовлення саморобок  в техніці  - квілінг».

 

жовтень

Вихователь-методист

 

5.

Конкурс-огляд:

«Кращий куточок державної національної символіки»

 

лютий

Вихователь-методист

 

 

2.3. Самоосвіта

з/п

Зміст роботи

Термін

виконання

Відповідальний

Примітки

1.

З метою самоосвіти, придбання нових наукових і методичних знань, практичних навичок у відповідності з особистими потребами в професійному рості опрацювати:

·     методичні посібники, чинні комплексні та парціальні програми які будуть використовуватися в роботі упродовж 2017-2018  навчального року;

·     періодичні видання і новинки педагогічної літератури, які надходять до скарбнички методичного кабінету;

·     ППД, який буде вивчатися та впроваджуватися у практику роботи дошкільного закладу;

·     Організувати взаємовідвідування

організованої діяльності, яку проводять педагоги.

 

 

 

 

 

 

впродовж року

 

 

 

 

 

впродовж року

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вихователь-методист

 

 

 

 

 

Вихователі

 

 

Вихователі

Вихователь-

методист

 

 

 

 

2.4. Педагогічні ради

з/п

Зміст роботи

Термін виконання

Відповідальний

Примітки

1.

Розвиток дошкільної освіти: досягнення і перспективи.

1.Аналіз роботи ДНЗ за літній оздоровчий період 2017 р.

2.Презентація річного плану ДНЗ на 2017-2018 навчальний рік. 3.Затвердження плану роботи за чинними освітніми  програмами, методичними  посібниками  та форм планування роботи з дітьми; режиму та розкладу занять для  навчально-виховної роботи на 2017-2018 н.р.

4.Ознайомлення з перспективним графіком курсової перепідготовки та атестації.

 

 

 

01.09.

2017р.

 

 

Завідувач ДНЗ, вихователь-методист.

 

2.

Організація сучасного освітнього середовища в групах дошкільного навчального закладу, сприятливого для формування гармонійно розвиненої особистості.

1.Умови розвитку інтелектуальних та творчих здібностей дитини та піклування про становлення її особистості.

2. Особливості мислення дошкільників.

3. Використання ІКТ – сучасний підхід в організації  освітньо-виховного процесу дошкільників.

 

 

 

 

грудень

 

 

 

Вихователь-методист,

 

 

 

Психолог

 

Вихователь-методист

 

 

 

 

 

«В-м»

№8, 2016р.

Стр.39

 

 

 

 

В-м»

№10, 2016р.

Стр.18

33.

Комунікативний розвиток дошкільників важливий фактор формуванням у вихованців  навичок спілкування і ефективної взаємодії з однолітками та дорослими.

1.     Суть комунікативного розвитку та його основні  аспекти.

2.     Засоби комунікативного розвитку дошкільника.

3.     Сучасний  і дійсний підхід для гармонійного комунікативного розвитку дитини.

    

 

 

 

 

 

березень

 

 

Завідувач ДНЗ, вихователь-методист, психолог

 

4.

Підсумки освітньо - виховного процесу за навчальний рік.

1.Підведення підсумків навчально-виховної роботи за 2017-2018 навчальний рік.

2.Стан готовності дошкільного навчального закладу до літнього періоду.  Завдання навчально-виховної роботи на літній оздоровчій період .

3.Про роботу ДНЗ у новому навчальному році.

 

 

 

 

травень

 

Завідувач ДНЗ, вихователь-методист.

 

 

 

2.5.         Атестація, курсова перепідготовка

з/п

Захід

Термін

Відповідальний

Примітки

1.

Направити на курсову перепідготовку для вихователів груп раннього віку:

-         Маленкову А.О.

-         Козинець О.О.

Згідно графіку ДОІППО

Вихователь-методист

 

2.

Направити на курсову перепідготовку для вихователів дошкільних навчальних закладів (які не мають категорії):

-         Овсієнко Т.М.

 

Згідно графіку ДОІППО

Вихователь-методист

 

3.

Прийняти  участь в методичному об`єднанні для музичних керівників Дорошенко О.І.

Згідно графіку методичних об`єднань району

Вихователь-методист

 

4.

Прийняти участь в методичному об`єднанні для вихователів  Амірханян К.С., Овсієнко Т.М.

Згідно графіку методичних об`єднань району

Вихователь-методист

 

5.

Прийняти участь в методичному об`єднанні для вихователів  логопедичних груп Легкодух Т.О., Посьмашна О.А.

Згідно графіку методичних об`єднань району

Вихователь-методист

 

 

2.6.         Діагностика, моніторингові дослідження

з/п

Вид дослідження

Термін

Відповідальні

Примітки

1.

Дослідити рівень засвоєння програмового матеріалу дошкільниками середнього віку відповідно до Базового компоненту дошкільної освіти та освітньої програми «Українське довкілля» у редакції  2017р.. щодо розділу програми «Образотворча діяльність».

 

Березень-травень

 

Вихователь-методист

 

2.

Провести моніторингове дослідження в усіх вікових групах шляхом вивчення документації педагогів щодо роботи за розділом програми «Логіко-математичний розвиток».

 

Листопад-січень

 

Вихователь-методист

 

 

РОЗДІЛ   3

ВИВЧЕННЯ СТАНУ ОРГАНІЗАЦІЇ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ДІТЕЙ

    №

п/п

Напрямки контролю та його зміст

Вид контролю

Форма підведення підсумків

Термін

проведення

Відповідаль-ний

Примітки

1

Стан організації життєді-яльності дошкільників в умовах ДНЗ.

Мета: вивчити систему освітньої роботи в групах, перевірити реалізацію завдань   програми  розвитку.

Комплексний

 

довідка

до наказу

грудень

Завідувач методист

медсестра

 

2

 Оптимізація рухового режиму в ДНЗ та самостійної ігрової діяльності як важливої складо-вої фізичного розвитку до-шкільників. 

Тематичний

довідка до педради

Лютий

Завідувач методист

медсестра

 

3

 Організація сучасного освітнього середовища в групах дошкільного навчального закладу.

Тематичний

довідка до педради

травень

Завідувач методист

медсестра

 

4

Готовність ДНЗ до нового навчального року. Створення навчально-матеріальної бази для забезпечення належного стану організації життєдіяль-ності дітей.

Оперативний

Довідка,

акт готовності ДНЗ до нового н. р.

 

Вересень

 

 

Комісія

 

5

Перевірка виконання педаго-гами попередніх пропозицій, управлінських рішень.

Оперативний

інформація до педради

протягом року

методист

 

6

Організація роботи з охорони життя та здоров'я дітей.

Оперативний

інформація до відома,

до наради

1 р/квартал

завідувач

методист

 

7

Виконання режиму дня в організації життєдіяльності дошкільників.

Оперативний

інформація

до відома,

до наради

щомісячно

 

завідувач

мед. сестра

методист

 

8

Виконання санітарного режиму в організації життєдіяльності дошкільників.

Оперативний

інформація

до відома,

до наради

 

 

щомісячно

завідувач

мед. сестра

методист

 

9

Проведення фізкультурно-оздоровчих заходів.

Оперативний

інформація

до відома,

до наради

 

щомісячно

 

завідувач

мед. сестра старша

методист

 

10

Готовність вихователів до проведення освітнього проце-су: занять, прогулянки, праці, інших видів діяльності дітей.

Оперативний

інформація

до відома, інформація  до педради

щомісячно

 

завідувач

методист

 

11

Стан ведення ділової доку-ментації, номенклатури справ.

Оперативний

інформація

до відома

щомісячно

завідувач

методист

 

12

Організація харчування дітей в ДНЗ.

Оперативний

інформація

до відома,

до наради

1р\квартал

завідувач

мед. сестра

 

11

Відвідування дітьми ДНЗ.

 

Оперативний

інформація

до відома,

до наради

щомісячно

завідувач

мед. сестра

 

12

Дотримання правил внутріш-нього трудового розпорядку

Оперативний

інформація

до відома,

до наради

щомісячно

завідувач

мед. сестра

методист

 

13

Стан самоосвіти педагогічних працівників.

Оперативний

інформація

до відома,

до педради

щомісячно

завідувач

методист

 

14

Рівень проведення бать-ківських зборів.

Оперативний

інформація

до відома

2-3р\рік

завідувач

методист

 

15

Створення умов для самостійної ігрової діяльності дітей на вулиці. Оснащення дитячих ігрових майданчиків.

Оперативний

інформація

до відома,

до педради

2р\рік

завідувач

методист

 

16

Організація та проведення прогулянок. Дотримання режиму прогулянок.

Вибірковий

інформація

до відома

1р/міс.

завідувач

методист

медсестра

 

17

Рівень проведення фізкуль-турних та музичних свят і розваг.

Вибірковий

інформація

до відома

щомісячно

завідувач

методист

мед. сестра старша

 

18

Аналіз дитячих робіт з образотворчої діяльності. Збереження дитячих робіт.

Вибірковий

інформація

до відома

щомісячно

завідувач

методист

 

19

Підготовка вихователів до робочого дня.

Вибірковий

інформація

до відома

щомісячно

завідувач

методист

 

20

Зміцнення матеріально-техніч-ної бази в групах.

Вибірковий

інформація

до відома

1р\квартал

завідувач

методист

 

21

Рівень навчально-методичного забезпечення освітнього про-цесу в ДНЗ.

Вибірковий

інформація

до відома

1р\квартал

завідувач

методист

 

22

Рівень сформованості культур-но-гігієнічних навичок у дітей.

Вибірковий

інформація

до наради

щомісячно

завідувач

методист, ст. м\с

 

23

Діагностика рівня виконання БКДО, формування життєвої компетенції дошкільників.

Підсумковий

інформація

до відома,

до педради

Вересень, травень

завідувач

методист

 

24

Рівень виконання програми та БКДО.

Підсумковий

інформація

до педради

1р\квартал

завідувач

методист

 

25

Стан освітнього процесу у педагогів, які атестуються.

Підсумковий

інформація

до відома, для АК

щомісячно

члени АК

 

 

 

РОЗДІЛ ІV

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНА РОБОТА

4.1. Взаємодія дошкільного навчального закладу із загальноосвітніми навчальними закладами

з/п

Назва заходу

Термін виконання

Відповідальні

Примітки

1

Спільне проведення педагогічної ради.

вересень

Завідувач, вихователь-методист

 

2

Спільне проведення консультації для педагогів щодо готовності  дітей до школи.

 

 

квітень

Завідувач, вихователь-методист

 

3

Запросити вчителів початкової школи, які будуть здійснювати набір дітей до нового 2018-2019 н.р. до групових батьківських зборів в старших групах.

 

 

лютий

Завідувач, вихователь-методист

 

4

Запросити вчителя початкових класів в старші групи на заняття з грамоти та математики.

березень

Завідувач, вихователь-методист

 

Взаємодія закладу з установами та організаціями

5

Запросити до дошкільного закладу працівників пожежної частини для проведення з дітьми бесіди про пожежну безпеку.

 

червень

Завідувач, вихователь-методист

 

             

 

4.2. Робота з батьками

з/п

Назва заходу

Термін виконання

Відповідальні

Примітки

1

З метою вивчення досвіду родинного виховання  провести анкетування з батьками всіх вікових груп.

вересень

Вихователь-методист, психолог.

 

2

Провести педагогічні бесіди за темами:

-         Моральна поведінка в сім`ї;

-         Адаптація дитини до дошкільного закладу;

-         Готовність дитини до школи.

 

 

грудень

 

вересень

 

березень

 

 

Психолог, вихователь-методист

 

3

Консультації  за темами:

-         Безпека життєдіяльності дітей;

-         Головні завдання дорослих у становленні дитячої особистості;

-         Соціалізація дитини в родині.

 

Протягом року

 

Листопад

 

 

 

квітень

 

 Вихователі, вихователь-методист, психолог

 

4

День відкритих дверей.

квітень

Вихователь-методист

 

5

Виставка саморобок  вироблених дітьми з батьками:

-         «Осінні подарунки»

-         «Новорічні прикраси»

 

 

 

жовтень

грудень

 

Вихователь-методист, вихователі

 

6

Засідання батьківського комітету закладу.

1р./2 міс.

Завідувач

 

7

Групові батьківські збори:

Ранній вік:

1.     Завдання навчально-виховної роботи в ранньому віці.

2.     Піклуємось про здоров`я дітей разом.

3.     Особливості організації життєдіяльності дітей у весняно-літній період.

 

Молодший вік:

1.     Завдання навчально-виховної роботи в молодшому віці.

2.     Піклуємось про здоров`я дітей разом.

3.     Особливості організації життєдіяльності дітей у весняно-літній період.

 

Середній вік:

1.     Завдання навчально-виховної роботи в середньому віці.

2.     Взаємодія дошкільного закладу і сім`ї у збереженні та зміцненні психічного і фізичного здоров`я дітей.

3.     Соціалізація дитини в родині. Підготовка до літнього оздоровчого періоду.

 

Старший вік:

1.     Завдання навчально-виховної роботи в старшому віці. Піклуємось про здоров`я дітей разом.

2.     Майбутні першокласники.

3.     Права дитини та обов`язки батьків. Роль сімі`ї у розвитку пізнавальних здібностей дитини.

 

 

 

вересень

 

 

січень

 

 

травень

 

 

 

 

 

 

вересень

 

 

грудень

 

травень

 

 

 

 

вересень

 

 

грудень

 

 

 

 

травень

 

 

 

 

 

вересень

 

 

лютий

 

 

травень

 

 

вихователі

 

 

вихователі

 

 

вихователі

 

 

 

 

 

 

вихователі

 

 

вихователі

 

вихователі

 

 

 

 

вихователі

 

 

вихователі

 

 

 

 

вихователі

 

 

 

 

 

вихователі

 

 

вихователі

 

 

вихователі

 

 

РОЗДІЛ V

РОБОТА МЕТОДИЧНОГО КАБІНЕТУ

 

з\п

Зміст роботи

 

Термін

Відповідальні

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

6

 

І.Організаційна робота

Скласти:

1.     Графік проведення занять  в музичній та спортивній залі.

2.      Графік відкритих занять.

3.     Розклад занять в усіх вікових групах.

4.     Розклад  розваг на літо

5.     Оформлення протоколів та атестаційних листів.

6.     Оформлення методичних рекомендацій до проведення Тижня безпеки дитини.

7.     Систематизація накопиченого теоретичного та практичного матеріалу за рік.

 

ІІ. Обладнання кабінету

Поповнити кабінет:

1.     Наочно-дидактичними посібниками;

2.      Інструктивно – методичними документами;

3.      Методичною літературою;

4.      Матеріалами досвіду роботи вихователів закладу, вихователів інших закладів;

5.     Зробити підбор  діагностичних методик сучасними розробками.

 

ІІІ. Оформити та поповнити тематичні папки:

1.     На допомогу вихователю.

2.     Досвід роботи видатних педагогів.

3.     Економічне виховання дошкільнят.

4.     Патріотичне виховання дошкільників.

 

 

ІV. Оформити каталоги та картотеки

 

1.     За розділами програми.

2.     Темами.

3.     Актуальними проблемами.

 

 

 

V.Оформити тематичні стенди, виставки

1.     Наші здобутки.

2.     Атестація в поточному навчальному році.

3.     Дитяча творчість.

 

 

VІ . Робота з кадрами

1.     Призначити педагогів наставників.

2.     Анкетування молодих вихователів.

3.     Співбесіди з вихователями.

4.     Надання методичної допомоги.

 

 

 

 

 

Вересень

 

 

 

травень

в атест. період

жовтень

 

 

Упродовж року

 

 

 

 

 

 

 

 

Протягом року

 

 

 

 

 

 

вересень

листопад

січень

лютий

 

 

 

 

грудень

березень

квітень

 

 

 

протягом року

вересень

протягом року

 

 

 

вересень

 

протягом року

 

 

 

вихователь-методист

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

вихователь-методист

 

 

 

 

 

 

 

 

вихователь-методист

 

 

 

 

 

 

 

вихователь-методист

 

 

 

 

вихователь-методист

 

 

 

 

 

 

вихователь-методист

 

 

 

 

 

 

РОЗДІЛ VI

АДМІНІСТРАТИВНО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

 

з/п

Заходи

Термін

Відповідальний

Примітка

1

Ознайомлення працівників з наказом «Про комплектування кадрами на 2017-2018 н. р.»

вересень

Завідувач

 

2

Провести інструктаж працівників з охорони життя та здоров’я дітей та ознайомлення з функціональними обов’язками

вересень

Завідувач

 

3

Ознайомити з графіком роботи всі категорії працівників

вересень

Завідувач

 

4

Комісією з дотримання правил безпеки провести обстеження усіх приміщень та подвір’я на дотримання інструкції з ТБ, охорони життя та здоров’я дітей

протягом вересня

Завідувач

Завгосп

 

5

Виробнича нарада:

1.Готовність ДНЗ до зимового періоду.

2.Про проведення інвентаризації.

3.Дотримання правил внутрішнього розпорядку робітниками ДНЗ – запорука реалізації поставлених завдань.

Третій тиж. жовтня

Завідувач

Завгосп

 

 

6

Провести інвентаризацію майна

Протягом жовтня

Завідувач

Завгосп

 

 

7

Придбання миючих засобів для хоз. потреб

Протягом листопада

Завгосп

 

8

Контроль за використання миючих засобів

Постійно

Завгосп

 

9

Перевірка готовності груп до зимового періоду

Перший тиж. листопада

Завідувач

Завгосп

 

10

Контроль за санітарним станом харчоблоку, ігрових май

 

Інформація

щодо наявності вакантних одиниць

по КЗО «ДНЗ № 104» ДМР

 

 

№ з/п

Повна назва посади

Кількість вакантних посад

 

1

 

старша медсестра

 

1

2

вихователь

2

 

 

 

Якісний  склад  педагогічних  працівників

у КЗО«ДНЗ №104»ДМР

станом на 01.09.2017 року

Форма 1

 

 

 

 

Назва посад

 

 

Всього працівників

Освітньо-кваліфікаційний рівень

Отримують освіту

За віком

За стажем

Повна вища педагогічна або інша фахова за напрямком роботи

Базова вища педагогічна або інша фахова за напрямком роботи

Неповна вища педагогічна або інша фахова за напрямком роботи

Повна вища непедагогічна

Базова вища непедагогічна

Неповна вища непедагогічна

Професійно-технічна

Повна загальна середня

Базова загальна середня

Повну вищу

Базову вищу

Неповну вищу

До 25

До 50

До 55

55 і більше

До 3р.

3-10 р.

10-20 р.

Понад 20 р.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

1

Завідувач 

1

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

1

2

Заступник директора з дошкільного відділення

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3

Вихователь- методист

1

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

1

-

4

Вихователь

18

2

-

12

-

-

-

3

1

-

3

-

-

4

8

-

6

7

5

1

5

5

Музичний керівник

2

-

-

2

-

-

-

-

-

-

-

-

 

-

-

-

2

-

-

-

2

6

Інструктор з фізвиховання

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7

Інструктор з плавання

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

8

Практичний психолог

1

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

1

-

-

-

9

Вчитель-логопед

2

2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

1

-

-

-

1

1

10

Вчитель-дефектолог

1

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

1

11

Соціальний педагог

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

12

Керівник гуртка

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

Всього

26

8

-

14

-

-

-

3

1

-

3

-

-

5

10

2

9

8

5

3

10

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ

 

Зарахування  дітей

до закладу освіти  здійснюється  впродовж  всього  року

(при  наявності  вільних  місць)

 

Для  зарахування  дітей  в  заклад  освіти необхідно:

 

•        Зареєстувати дитину в електронній черзі (reg.isio.org).

•        Надати копію свідоцтва  про народження дитини в дошкільний заклад.

•        Заповнити заяву про зарахування дитини, згоду на збір та обробку персональних даних.

•        Надати індивідуальну медичну картку та форму №86 (про профілактичні щеплення).

•        Підготувати документи для встановлення розміру батьківської плати за харчування (для пільгових категорій).

 

ШАНОВНІ БАТЬКИ!

Пропонуємо для Вашої уваги перелік закріпленої території обслуговування за  дошкільним навчальним закладом  №339

 

 

Інформація по ДНЗ

щодо дітей мікрорайону

адреса:

 вул. Запорізьке шосе № 62,

вул. Запорізьке шосе № 66,

вул. Запорізьке шосе № 68,

Тополя-3, буд. 51

 

Для зарахування дитини в дитячий садок

 

  необхідно пройти електронну реєстрацію  

 

на сайті  dnz-reg.nz.ua

     

    Шановні батьки, на сайті електронної реєстрації надана можливість подачі заяви для постановки на облік у відділі освіти адміністрації району (за місцем проживання) дитини, що потребує місце в дошкільному навчальному закладі. Для успішної реєстрації Вашої дитини в електронній черзі при заповненні форми заяви, Вам необхідно вказати достовірну інформацію. Подавати заявку можна лише в один дошкільний навчальний заклад. При необхідності, обраний ДНЗ можна змінити, звернувшись до відповідальної особи. Подача в електронному вигляді заяви забезпечує попередню реєстрацію дитини в електронній черзі з визначенням дати постановки на облік, яка є основою формування черговості.  

 

      Для підтвердження інформації, зазначеної в заяві, необхідно протягом 10 робочих днів з дня подання заяви звернутися до відповідальної особи у відділі освіти (в дошкільному навчальному закладі) з оригіналами документів (свідоцтво про народження дитини, документ, що підтверджує наявність пільг) або прикріпити до заяви скан-копії вищевказаних документів. Якщо заповнена Вами форма заяви за змістом не буде відповідати оригіналам документів, Вашу заяву буде анульовано. Якщо інформація, зазначена в заяві, підтверджена оригіналами документів, то дитина отримує постійну реєстрацію в електронній черзі за первісною датою подання заяви в електронному вигляді.

 

 Необхідні оригінали документів:

 

·       Заява від батьків (законного представника) про прийняття дитини у дитячий садок.
 
·       Копія свідоцтва про народження дитини.
 
·       Медична карта та карта профілактичних щеплень .
 
·       Пакет затверджених документів для оформлення
       пільги на оплату за харчування.
 
 

Батькам при собі необхідно мати паспорт та свідоцтво про народження дитини.

 

 

 

КОШТОРИС

на 2017 рік

34228771 Комунальний заклад освіти "Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №104" Дніпровської міської ради

(код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи)

м .Дніпро

(найменування міста, району, області)

Вид бюджету місцевий (міський бюджет м.Дніпра)__________________________________________________

Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету 10 Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради

Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету Дошкільна освіта

(код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу) * 1011010 Дошкільна освіта

Найменування

Код

^7сього"на"рпГ"

РАЗОМ

загальний фонд

спеціальний фонд

1

2

3

4

5

НАДХОДЖЕННЯ - усього

X

5 567 230,00

432 912,00

6 000 142,00

Надходження коштів із загального 4хжду бюджету

X

5 567 І30.00

X

5 567 230,00

Надходження коштів із спеціального фонду бюджету, у тому числі:

X

X

432 912,00

432 912,00

- надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством

25010000

X

432 912,00

432 912,00

(розписати за підгрупами)

 

X

 

 

Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю

25010100

X

432 912,00

432 9-.Д00

- інші джерела власних надходжень бюджетних установ

25020000

X

-

-

(розписати за підгрупами)

 

X

 

 

- інші надходження, у тому числі:

 

X

 

 

- інші доходи (розписати за кодами класифікації доходів бюджету)

 

X

 

 

- фінансування (розписати за кодами класифікації фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання)

 

X

 

_

- повернення кредитів до бюджету (розписати за кодами програмної класифікації видатків та кредитування бюджету, класифікації кредитування бюджету)

 

X

 

 

 

X

**

**

 

ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ - усього

X

5 567 230,00

432 912,00

6 000 142,00

Поточні видатки

2000

5 567 230,00

432 912,00

6 000 142,00

Оплата праці

2110

3 610 292,00

-

3 610 292,00

Заробітна плата

2111

3 610 292,00

-

3 610 2Г'1,00

Грошове забезпечення військовослужбовців

2112

-

-

-

Нарахування на оплату праці

2120

794 264,00

-

794 264,00

Використання товарів і послуг

2200

1 161 974,00

432 912,00

1 594 886,00

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

2210

-

-

-

Медикаменти та перев'язувальні матеріали

2220

2 026,00

-

2 026,00

Продукти харчування

2230

486 665,00

432 912,00

919 577,00

Оплата послуг (крім комунальних)

2240

26 337,00

-

26 337,00

 

 

 

видатки на відрядження

2250

-

-

-

Видатки та заходи спеціального призначення

2260

-

-

-

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

2270

646 346,00

-

646 346,00

Оплата теплопостачання

2271

353 358,00

-

353 358,00

Оплата водопостачання та водовідеедення

2272

47 415,00

-

47 415,00

Оплата електроенергії

2273

245 573,00

-

245 573,00

Оплата природного газу

2274

-

-

 

Оплата інших енергоносіїв

2275

-

-

-

Оплата енергосервісу

2276

-

-

-

Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм

2280

600,00

_

600,00

, Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм

2281

 

_

_

Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку

2282

600,00

_

600,00

Обслуговування боргових зобов'язань

2400

-

-

-

Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань

2410

-

-

-

Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань

2420

-

-

. -

Поточні трансферти

2600

-

-

-

Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

2610

_

_

 

Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів

2620

-

-

-

Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям

2630

 

 

_

Соціальне забезпечення

2700

700,00

-

700,00

Виплата пенсій і допомоги

2710

-

-

-

Стипендії

2720

-

-

-

інші виплати населенню

2730

700,00

-

700,00

Інші поточні видатки

2800

-

-

-

Капітальні видатки

3000

-

-

-

Придбання основного капіталу

3100

-

-

-

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

3110

-

-

-

Капітальне будівництво (придбання)

3120

-

-

-

Капітальне будівництво (придбання) житла

3121

-

-

-

.чапітальне будівництво (придбання) інших об'єктів

3122

-

-

-

Капітальний ремонт

3130

-

-

-

Капітапьний ремонт житлового фонду (приміщень)

3131

-

-

-

Капітальний ремонт інших об’єктів

3132

-

-

-

Реконструкція та реставрація

3140

-

-

Реконструкція житлового фонду (приміщень)

3141

-

-

-

Реконструкція та реставрація інших об'єктів

3142

-

-

-

Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури

3143

-

-

-

Створення державних запасів і резервів

3150

-

-

-

Придбання землі та нематеріальних активів

3160

-

-

-

Капітальні трансферти

3200

-

-

-

Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

3210

-

-

-

Капітальні трансферти органам державного управління інших

“/ІВНІВ

3220

_

.

_

Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям

3230

 

 

 

Капітальні трансферти населенню

3240

-

-

-

Надання внутрішніх кредитів

4110

-

-

-

Надання кредитів органам державного управління інших рівнів

4111

-

-

-

Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям

4112

-

-

-

Надання інших внутрішніх кредитів

4113

-

-

-

Надання зовнішніх кредитів

4210

-

-

-

Нерозподілені видатки

. .99°9.

-

-

-

О.Коробчук

Керівник

 

 

 

СТРУКТУРА ТА ОРГАН УПРАВЛІННЯ ЗАКЛАДОМ

Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради

 

Директор департаменту освіти і науки облдержадміністраціїї

Полторацький Олексій Володимирович

(056) 770-87-42

вул. Володимира Антонова (Свердлова) 70

графік прийому:

1 та 4 вівторок щомісячно з 15.00 по 18.00

вул. Володимира Антонова (Свердлова) 70. 2 поверх каб.216

 

Директор департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

Сушко Ксенія Анатоліївна

(056)744-63-14, (056) 744-33-38

графік прийому грамодян

П ерший понеділок кожного місяця з 14.00 по 15.00

пр. Дмитра Яворницького 75

 

 

Начальник управління освіти департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

Салогуб Оксана Володимирівна

пр. Дмитра Яворницького 75а

(056) 744-63-14, (056) 744-53-08

електронна адреса:dnepr_uon@ukr.net

 

 

Звіт керівника ДНЗ № 104

за 2017-2018 н.р.

 

                          Комунальний заклад освіти «Дошкільний навчальний заклад  (ясла-садок) № 104 комбінованого типу» Дніпровської міської ради розташований за адресою: вул. Данила Нечая, буд.1. Дошкільний  заклад побудовано в 1981 р., проектна потужність - 12 груп на 220 місць.

 

Режим роботи ДНЗ -  п’ятиденний:

 

Початок роботи – 7.00, закінчення роботи 17.30

Чергові групи: 6.30 – 18.30

 

             На початок навчального року у ДНЗ виховувалось 260                                                                                                                     дитини.

Працюючих груп 11, з них:

• дві групи раннього віку;

• три групи молодшого дошкільного віку (3-4 р.ж.);

• три групи середнього дошкільного віку (4-5 р.ж.) з них 2 групи логопедичні;

• три групи старшого дошкільного віку (5-6, 7 р.ж.) з них 1 група ППР.

 

Педагогічний колектив  ДНЗ № 104 складається з  24 осіб.

Освітній рівень педагогів:

7 – вища педагогічна- 29 %

12 – середня  педагогічна – 50%

3– середня спеціальна -  13%

2 – навчаються -  8%

 

 

Кваліфікаційний рівень педагогів:

4 – спеціаліст вищої категорії 15%

 1. Спеціаліст І категорії 4%

1 – спеціаліст ІІ категорії 4%

18 – не мають категорію  69%

 

За стажем:

10 – до 5 років; 42%

1 – до 10 років; 4%

2 – до 20 років; 12%

11 – понад 20 років 42%

 

                Зміст роботи ДНЗ формувався згідно положень Державної національної програми «Освіта. Україна XXI століття" та Законів України "Про дошкільну освіту". Для вирішення стратегічних завдань роботи - створення найкращих умов для самовияву і розвитку здібностей дітей та впровадження новітніх наукових розробок - зусилля педагогічного колективу в 2017 – 2018 навчальному році було спрямовано на виконання наступних завдань:

 1. Спрямувати свою  роботу на організацію сучасного освітнього середовища дошкільного навчального закладу, сприятливого для формування гармонійно розвиненої особистості та реалізації індивідуальних творчих потреб кожної дитини.

 

 1. Розвивати у кожного педагога прагнення до самоосвіти, саморозвитку, підняття рівня педагогічної майстерності шляхом впровадження в педагогічну діяльність інноваційних технологій, досвідів роботи інших педагогів з метою вдосконалення організації освітнього процесу.

 

 1. Продовжити роботу педагогічного колективу над національно-патріотичним  вихованням, формуванням основ економічного виховання з метою   створення особистості дошкільника як активного суб`єкта громадянського суспільства.

 

 1. Продовжувати роботу над вдосконаленням та урізноманітненням форм і методів  роботи з розвитку мови та звуковимови, формуванням у вихованців  навичок спілкування і ефективної взаємодії з іншими дітьми, дорослими людьми через організацію педагогічного ліцею, роботи творчої групи, консультації логопеда та психолога.

 

 

 

     Одним із провідних аспектів у кадровій роботі щодо забезпечення високого методичного й професійного рівня діяльності колективу є підвищення кваліфікації та атестації педагогічних працівників.

Атестація педагогічних працівників – одне з основних завдань управлінської діяльності закладу. Головна стратегія роботи закладу зосереджена на забезпечені неперервної освіти педагогічних працівників, підвищення їхнього освітнього, ділового, загально-культурного рівня. Атестація педагогів дошкільного закладу проводилася відповідно до Законів України «Про освіту» (ст.54, п.1.4), «Про дошкільну освіту» (ст.30 п.6), Типового положення про атестацію педагогічних працівників від 06.10.2010 № 930 із змінами, перспективного плану, на основі комплексної оцінки професійної діяльності та загальної культури педагогічних працівників. Атестація педагогічних працівників базувалася на принципах демократичності, системності, послідовності, колегіальності, доступності, моральної та матеріальної зацікавленості.

У 2018 році було атестовано 10 педагогів і встановлено відповідні кваліфікаційні категорії:

 1. Мажаєвій Оксані Василівні – вихователю-методисту присвоєно  кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої  категорії».
 2. Гулак Любов Олексіївні – вчителю-дефектологу  присвоєно  кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої  категорії».
 3. Хорунжій Лідії Олексіївні – вихователю  присвоєно  кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої  категорії».
 4. Войтаник Тетяні Олександрівні - вчителю-логопеду  присвоєно  кваліфікаційну категорію «спеціаліст І  категорії».
 5. Петрищевій Катерині Вітлаліївні – практичному психологу  присвоєно  кваліфікаційну категорію «спеціаліст ІІ  категорії».
 6. Линник Ірині Петривні – вихователю, встановлено 10 тарифний розряд.
 7. Малій Наталії Анатоліївні – вихователю, встановлено 10 тарифний розряд.
 8. Посьмашній Оксані Анатоліївні - вихователю, встановлено 10 тарифний розряд.
 9. Волковій Ніні Миколаївні - вихователю, встановлено 10 тарифний розряд.
 10.  Дорошенко Олені Іванівні – музичному керівнику, встановлено 9 тарифний розряд.

 

У забезпечені неперервності підвищення кваліфікації педагогічних кадрів, з метою поліпшення педагогічної майстерності у 2017-2018 навчальному році були сплановані проходження курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладу згідно з перспективним графіком.

Протягом навчального року згідно графіку проходження курсової перепідготовки при ДОІППО свій професійний рівень підвищили  педагоги: Овсієнко Т.М, Маленкова А.О., Козинець О.О. План курсової перепідготовки виконано.

Підвищенню професійної компетентності педагогів та результативності навчально-виховної роботи з дітьми дошкільного віку сприяє активна участь педагогів дошкільного закладу в методичній роботі  району. Педагоги  систематично відвідували методичні об’єднання, семінари,  що відбувалися у дошкільних навчальних закладах району. Протягом навчального року педагоги, що атестувались приймали участь у педагогічній раді.

Також всі педагоги, що атестувались показали відкритий показ занять для  педагогічного колективу дошкільного закладу.

Упродовж 2017-2018 навчального року педагогічний колектив дошкільного навчального закладу продовжив роботу над реалізацією  обласного науково-методичного проекту «Освітні стратегії соціалізації особистості громадянського суспільства». Також організована творча група продовжила роботу за напрямом «Педагогічний вплив на розвиток соціальної компетентності особистості». Але в цьому навчальному році недостатньо уваги було приділено даній темі через часте надходження інших робочих питань   до керівника творчої групи.

 

Також  колектив продовжив роботу щодо охорони життя і збереження здоров'я дітей раннього та дошкільного віку, формування у дошкільників основ здоров'я та безпеки життєдіяльності, поглиблено працював над створенням в ДНЗ та в сім'ї умов для оволодіння дітьми морально-етичними нормами, розвитку внутрішньої потреби і звички діяти за законами добра, честі й справедливості, розвитком  творчої особистість.  

 

Значний вплив на якість навчально-виховного процесу та рівень роботи дошкільного закладу загалом має педагогічна рада, як колегіальний орган управління. Проведення педагогічних рад у дошкільному закладі підпорядковується загальнопедагогічним вимогам: колегіальності, гласності, демократичності, систематичності, наступності, перспективності.Кожне засідання – це передусім спеціальна форма організації пізнавальної діяльності. А щоб ця діяльність була продуктивною, створюємо комфортні умови навчання, за яких кожен учасник відчуває свою інтелектуальну спроможність.

Важливим аспектом методичної роботи є заохочення педагогів до безперервного професійного вдосконалення, розкриття творчого потенціалу, активного впровадження в роботу інноваційних технологій та перспективного педагогічного досвіду. Для того щоб самовдосконалення стало внутрішньою потребою кожного педагога надаємо кваліфіковані консультації, рекомендуємо науково-методичну літературу з питань, які їх цікавлять, організовуємо взаємовідвідування занять, колективні перегляди, проводимо анкетування з метою виявлення недоліків у роботі тощо. Взаємовідвідування занять дає змогу вихователю порівняти свою діяльність з діяльністю колег, усвідомити недоліки у своїй роботі, надихає на пошук нових ефективніших методів та прийомів роботи, сприяє набуттю нового досвіду.

Протягом навчального року результативно та з високим рівнем зацікавленості були проведені педагогічні ради та консультації для вихователів за темами: «Організація нетрадиційних форм роботи з батьками з метою залучення їх до освітнього процесу», «Мовленнєвий розвиток дітей раннього віку», «Створення розвивального середовища в груповій кімнаті для гармонійного розвитку дошкільника та реалізації освітніх та виховних завдань», а також незаплановане психолого-педагогічне тренінгові заняття на тему «Комунікативна толерантність педагога».

Високу оцінку колег та батьків отримали вихователі:  Волкова Н.М., Мала Н.А., Хорунжа  Л.О.,  Линник І.П.  Всі заняття, які проводились педагогами з дітьми були інтегрованими, змістовними,  але не в достатній мірі використовувались інноваційні педагогічні технології. Під час занять змінювалися форми та види роботи з дітьми, витримувалася єдність освітніх, розвивальних, виховних функцій навчання, використовувалися цікаві ігрові прийоми, заохочення та стимулювання дітей, доцільний демонстраційний і роздатковий матеріал.

 Згідно з моніторингом діагностики дітей порівняно з початком навчального року, на кінець навчального року спостерігалась тенденція зростання рівня знань та вмінь дітей за розділами програми.

При організації навчально-виховного процесу вихователі використовують велику кількість ілюстративного наочного матеріалу (картини, таблиці), розвиваючих та дидактичних ігор, задіюють можливості розвивального предметного середовища групових приміщень. Аналіз роботи вихователів та діяльності дітей свідчать про те, що більшість вихователів дошкільного закладу забезпечують розвивальний характер навчання, високий рівень розумової активності дітей, формування стійких навичок, умінь і знань. Діти під час організованої діяльності розкуті, емоційні, сприймають і вирішують різноманітні пізнавальні та проблемні завдання, активно відповідають на запитання, можуть самостійно робити висновки та узагальнення, висловлюють свої судження.

Потребами сьогодення продиктована необхідність інтегрувати родинне і суспільне дошкільне виховання. З цією метою у ДНЗ проводились батьківські збори, консультації, бесіди, перегляди батьками окремих форм роботи з дітьми, застосовувались засоби наочної пропаганди (батьківські куточки, тематичні стенди, фотовиставки та інше), залучалися батьки до проведення свят, розваг тощо. Це дало можливість батькам ближче познайомитись з роботою вихователів та ДНЗ в цілому. Робота всіх фахівців була спрямована на вивчення кожної сім’ї, надання їй дієвої допомоги, на покращення контактів.

На початку навчального року було відкрито логопедичний кабінет, 2 логопедичні групи для дітей старшого дошкільного віку в яких діти, які мали потребу,  отримали кваліфіковану допомогу дефектолога-логопеда та займались систематичними заняттями з даного направлення.

 

Час не чекає, він диктує нові умови гри. Зараз є велика проблема суспільства в талановитій, творчій особистості. Увага і повага до дитини, турбота про її розвиток, здібності, особистісні якості, нахили – найважливіше у роботі нашого дошкільного закладу.  Отже, головною проблемою є розвиток творчої активності дітей, виховання патріотичного громадянина  нашого суспільства, створення сприятливих умов для становлення креативності, як базової особистості дошкільника. Мета закладу: дитячий садок має стати школою радості для дітей; школою творчості для вихователів, школою спокою для батьків. Напрямок діяльності: створення середовища, що допомагає дитині рости вільною і творчою, учитися жити поруч з людьми, бути здоровою, безпосередньою,  допитливою, допомагає стати кмітливою, ерудованою, люблячою пізнавати. Були проведені цікаві заняття, які хочеться відмітити:

 • в групі раннього віку в грудні місяці – «Цікава казка» (заняття з ознайомлення з довкіллям),  вихователь Линник І.П.
 • в молодшій групі в листопаді  – «Математичні історії» (заняття з математики), вихователь Хорунжа Л.О.
 • в середній групі в листопаді – «Бабусин рушничок» (заняття з народознавства), вихователь Посьмашна О.А.
 • в  молодшій   групі в березні – заняття з малювання,  вихователь Волкова Н.М.;

Протягом навчального року вихователі груп виконували намічені завдання, готували посібники для занять, оформлювали ігрові куточки. На належному рівні знаходиться розділ програми з навчання грамоти, математики, ознайомлення з довкіллям, музичне виховання, образотворче мистецтво. Одним з пріоритетних напрямків в освітньому процесі ДНЗ є патріотичне виховання. Протягом навчального року з дітьми проводяться заняття з  народознавства, на заняттях з художньо-мовленнєвого спілкування  дітей знайомили з народними казками, розучувались українські вірші, приказки, скоромовки, розігрувались сценарії українських  казок.

Для емоційного та естетичного розвитку дітей в ДНЗ музичним керівником Павлуненко В.І. проводяться цікаві музичні заняття, свята, розваги, для яких використовуються нові сценарії, розробки, танцювальні постанови.

У листопаді та травні в ДНЗ № 104 проводився тиждень безпеки дитини. Вихователі провели заняття: «Коли гра не доводить до добра», «Дружимо з водою», «Чужа собака», «Чарівний світ рослин», «Я вмію гратися сам», «Свої - чужі», «Небезпечний вогник», «Добро – зло», «Дії при надзвичайних ситуаціях», «Як реагувати, якщо лихо прийде в хату», «Вчимося надавати допомогу собі та іншим», «Увага всім!». Також для груп середнього віку була проведена розвага на тему безпеки на дорозі «Пригоди в місті Світлофорчиків».

Важливим напрямком нашої роботи є співпраця з батьками дітей. Протягом року в кожній групі проводиться 2-3 батьківських зборів, на яких створена атмосфера розкутості, довіри. Особливу роль відіграють батьківські  комітети, які допомагають в освітньо - виховній і господарчій роботі, батьки нас підтримують, допомагають, розуміють, що всі свої заходи ми спрямовуємо на поліпшення умов перебування дітей у дитсадку. Невід`ємною частиною співпраці з батьками стали тематичні виставки «Дари осені», «Ялинка своїми руками», «Писанковий вернісаж», де батьки разом з дітьми виготовляли саморобки за тематикою виставки. Кожна сім`я могла виставити свою саморобку і помилуватись іншими. Такі виставки викликають подальше бажання батьків співпрацювати з дошкільним закладом в такому напрямку.

 

Адміністративно-господарська робота:

 

На протязі 2017 – 2018н. р. поліпшилась матеріальна база закладу.

За благодійною допомогою батьків були придбані :

Твердий інвентар на суму 5885гр.

М`який інвентар на суму 14070гр.

Придбано на протязі року засобів (миючих та чистячи) на господарчі потреби  на загальну суму - 2392гр.

Була здійснена заміна дверей та вікон на суму 13084 гр.

 

На постійному контролі у адміністрації ДНЗ знаходиться дотримання санітарно-гігієнічних вимог до умов та режиму виховання дітей. Активне та систематичне впровадження оздоровчих  технологій в освітньо-виховний процес дозволило покращити стан здоров’я вихованців. Проведений спеціалістами поглиблений огляд дітей 5-6 років, згідно з медичними висновками. Працівники дошкільного закладу  постійно проходять медичні огляди згідно графіку.

Не дивлячись на гарні показники в роботі, всім вихователям груп необхідно до нового навчального року підготувати та урізноманітнити матеріал для роботи на заняттях, дидактичні ігри, доповнити ігрові зони  атрибутикою для сюжетно – рольових ігор, сфери ІЗО діяльності, спортивні куточки, поновити інформаційні куточки для батьків, ознайомитися з програмою розвитку, навчання та виховання дітей «Українське дошкілля».

Аналізуючи питання роботи з батьками, можна сказати, що вихователям потрібно більше проводити консультацій по навчально-виховному процесу, підтримувати тісніший контакт з батьками, залучати їх до щоденного життя дитячого садка.

Підсумовуючи вище зазначене, треба відзначити - робота в дошкільному навчальному закладі ведеться планомірно, систематично та оцінена на задовільно.